• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 16
    Bugün Toplam : 12
    Genel Toplam : 558407Ruslar Türkistan’ı 19. Yüzyılın ikinci yarsından sonra ilhak ve işgal etti. Ardından bölgeyi kendi menfaatleri doğrultusunda sömürmek için idari, sosyal ve ekonomik düzenlemeler yapmıştır. Yapılan düzenlemeler neticesinde yaklaşık elli yıl bölgenin yer altı ve yer üstü kaynakları Ruslar tarafından sömürülmüştür. Daha sonraki siyasi gelişmeler neticesinde, özellikle Rus Çarlığı I. Dünya Savaşı, sırasında ihtiyaç duyduğu insan gücünü karşılamak için 25 Haziran 1916’da bu tarihten önce askerlikten muaf olanları orduya almak amacıyla bir ferman çıkarmıştı. Söz konusu fermanla Türkistan’ın gayr-ı Rus bölge ahalisini orduda çalıştırmak isteyen Rus Çarlığı, sömürünün insan kaynağına yönelmesine olanak tanımıştı. Bu son gelişme önce Semerkant’ta başlayan daha sonra tüm bölgeye yayılan isyana sebep olmuştu. Çalışmamızda 1916 Türkistan isyanında Sır Derya vilayetinde isyan sırasında meydana gelen gelişmeleri Rus arşiv belgeleri ve ilgili literatüre göre ele alacağız


Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri