• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 15
    Bugün Toplam : 10
    Genel Toplam : 558405Kaynaştırma eğitimi, özel gereksinimli çocukların okullarda normal gelişim gösteren akranlarıyla beraber, destek hizmetler sağlamak aracılığıyla eğitim gördüğü bir yapıdır. Çocukların akranlarıyla birlikte aynı sınıf ortamları içerisinde en iyi öğrenme düzeylerine ulaşacakları, gelişimsel düzeyleri normal olan çocuklar ve özel gereksinimli çocukların birçok öğrenme deneyimleri bir arada yaşama ve paylaşma olanağı sağlayan kaynaştırma eğitimlerinin devamını sağlayabilme birçok değişkenlerin bir araya gelmesiyle gerçekleşmektedir. Bu değişkenler incelendiğinde; öğretmen, öğrenci ve velilerin kaynaştırma öğrencilerine ilişkin tutumlarını nitel veri analiz teknikleri kullanılarak incelemeye çalışılmıştır. Sözer (2018) tarafından geliştirilen; yarı yapılandırılmış görüşme formları, kaynaştırma öğrencilerine ilişkin resim soru formu kullanılmıştır. Literatür taranarak ve bulgulara göre hazırlanan yapılan bu çalışmada; çocuk resimleri incelendiğinde, kaynaştırma eğitimi alan akranlarını kendilerinden farklı gördüğü yönleriyle ilgili resim çizimleri ve yorumları, öğretmenlerin ise kaynaştırma öğrencilerine karşı olumlu tutumlarıyla çalışmaları ve etkinlikleri çeşitlendirerek sınıf içi uyumu sağlamaya çalıştıkları görülmüş, ebeveynlerin kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin davranışlarının sınıf atmosferini olumsuz yöndeki etkilerine ilişkin tutumların farklılık gösterdiği, akranlarının ise kaynaştırma öğrencisine yaklaşımlarına ilişkin görüşlerinin ise olumlu yönde olduğu ancak sınıf içi davranışlarının olumsuz etkilerine ilişkin veriler sunulmuştur.


Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri