• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 26
    Bugün Toplam : 10
    Genel Toplam : 558405İsmail Gaspıralı’nın hayatı yaptığı çalışmalarla kendi döneminde ilgiyle karşılanmış olmasının yanında, kendisinden sonra gelecek olan Türk nesli için de çok önemli örnekler barındırmaktadır. Gaspıralı mesaisini, sadece vatanı Kırım’da değil diğer Türk vilâyetlerinde de yaşanan içe kapalı ve dünyadan kopuk bir hayat tarzından kurtarmak için harcamış bir fikir insanı ve inkılapçıdır. Türk toplumunun içinde bulunduğu buhrandan kurtulması için çalışan Gaspıralı, Fransa’da bulunduğu yıllar içinde gözlemlediği Avrupa medeniyeti ve diğer medeniyetleri karşılaştırmış, yaşadığı ülkenin şartları ile birlikte yorumlamıştır. Bu çalışmada İsmail Gaspıralı’nın “Avrupa Medeniyetine Bir Nazarı Muvazene” adlı makalesi üzerinden onun medeniyet telâkkisi değerlendirilmiştir.


Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri