• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 18
    Bugün Toplam : 127
    Genel Toplam : 599857Bu araştırmanın amacı tarih öğretiminde tarihi filmlerin kullanımına ve bu filmlerin derse yönelik katkısı doğrultusunda Burdur ilinde eğitim veren Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Bu görüşler cinsiyet, mezuniyet durumları ve mesleki deneyimleri gibi değişkenler etrafında incelenmiştir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasına uygun olarak yürütülmüştür.. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde Burdur ilinde görev yapan 18 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’ ve açık uçlu 5 sorudan oluşan görüşme formu ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre tarihi filmler sosyal bilgiler dersinde görsellik sayesinde bilgilerin daha fazla akılda tutulmasını sağlamakta, öğrencilerin bilişsel hazır bulunma düzeyini artırmakta, zaman ve kronolojiyi algılama becerilerinin gelişmesine katkı sunmaktadır. Ancak katılımcılara göre bazı tarihi filmler, öğrencilerin bazı tarihi bilgileri hatalı öğrenmesine ve yanlış tarih algısının oluşması neden olmaktadır. Ayrıca katılımcılara göre bazı filmlerde yer alan uygun olmayan veya şiddet içerikli sahneler öğrencilere kötü örnek teşkil etmektedir.


Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri