• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 37
    Bugün Toplam : 59
    Genel Toplam : 593904Mevlânâ, Anadolu’da Farsça söyleyen en parlak mutasavvıf simadır. Yaşadığı dönemde Farsça hem edebî dil, hem de resmî belge dili olması hasebiyle beş eserini de Farsça yazmıştır. Nitekim bu dönemde yazılan eserlerin büyük bir kısmı Farsça olarak yazılmış ve asırlarca Türk kültüründe edebî eserlerin Farsça yazılması bir gelenek olarak devam etmiştir. Mevlânâ’nın eserlerini Farsça yazmasıyla birlikte her asırda bu eserler, şairler ve yazarlar tarafından manzum ve mensur olarak tercüme edilmiş veya şerhleri yapılmıştır. Mevlânâ’nın eserleri sayesinde Fars dil, şiir ve kültürünün revacı Anadolu Selçukluları döneminden günümüze kadar devam etmiştir. Mevlânâ’nın vefatından sonra eserleri ile Mevlevî tarikatı ve Mevlevî tekkeleri vasıtasıyla Fars dilinin Anadolu’da yayılması devam etmiştir. Anadolu’da Mesnevî defalarca tercüme edilmiş, şerhleri yazılmış, tam metin veya seçmeler halinde yayınlanmıştır. Bu çalışmamızda hem doğu hem de batı edebiyatlarını etkileyen Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik hakkında bilgi veren Türk edebiyatında Farsça yazılan eserler üzerinde durulacaktır.


Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri