• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 20
    Bugün Toplam : 14
    Genel Toplam : 558409Öz XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan’ın Makedonya’da tarihi geçmişlerini ve bölgedeki soydaşlarının nüfus çoğunluğunu oluşturduklarını ileri sürerek hâkimiyet kurma mücadelelerine başlamasıyla “Makedonya Sorunu” ortaya çıktı. Makedonya’nın kendilerine ait olduğunu iddia eden bu milletler, bölgede yeni okul ve kilise açma rekabetinde bulunmanın yanı sıra mevcut kilise ve okulların kendilerine ait olduğunu nüfus oranları ile kanıtlamaya çalıştılar. Meydana gelen bu mücadeleler sonucu Makedonya’nın farklı bölgelerine dağılmış ve milli birlikten yoksun vaziyette bulunan Ulahlar, rekabet halinde bulunan milletlerin baskı ve asimilasyon politikalarına maruz kaldılar. Çoğu yerde nüfus kayıtlarına “Rum Milleti” olarak kaydedilmiş bulunan Ulahlar, içinde bulundukları yok olma tehlikesi karşısında “Ulah Milleti” olarak tanınmak için mücadele verdiler. Ulahlar ile aynı ırktan olduklarını iddia eden Romanya’nın da çabalarıyla 1905’te Osmanlı Devleti tarafından Ulahlara ayrı bir millet statüsü tanındı. Bu tarihten itibaren kendi anadilinde dini ve eğitim faaliyetlerine başlayan Ulahlar, kavimleri için kilise ve mektep inşa etme girişimleri ile kültürel aktivitelerini arttırdılar. Çalışmanın temel amacı, “Makedonya Sorunu” sürecinde Ulahların ulusal kimlik kazanma çabalarını çeşitli kaynaklar ışığında açığa çıkarmaktır.


Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri