• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 28
    Bugün Toplam : 10
    Genel Toplam : 558405Bu araştırma, bir özel eğitim kurumuna devam eden 6-13 yaş arası özel gereksinimli çocukların ahlaki yargı düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Özel gereksinimli çocukların ahlaki yargı düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada nicel araştırma desenleri içerisinde yer alan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda özel gereksinimli çocukların ahlaki yargı durumu puanlarında değişkenlere göre anlamlı düzeyde bir farklılaşma olup olmadığı araştırıldığından çalışmada nedensel karşılaştırma da yapılmıştır. Çalışmanın amacı ve alt amaçlarına ulaşmak için 6-13 yaş arası çocuklardan “Kişisel Bilgi Formu”, “Ahlaki Yargı Ölçeği”, kullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizi için öncelikle katılımcıların demografik özelliklerinin betimleyici istatistikleri verilmiştir. Veri analizi sürecinde non-parametrik analizler kullanılmıştır. Analizde Mann Whitney U Testi, Kruskal Walli H Testi yapılmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda özel eğitim kurumuna devam eden 6-13 yaş arası özel gereksinimli çocukların ahlaki yargı puanlarının “yüksek” düzeyde olduğu görülmektedir.


Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri