• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 10
    Bugün Toplam : 10
    Genel Toplam : 558405

Tire Kent Müzesi’nde Görev Yapan Yaşlı Bireylere Sağlanan Sosyal Destekler ve Yaşam Doyumlarını Etkileyen Faktörler
(Factors Affecting Life Satisfaction and Social Support Provided to Elderly Workers in the Tire City Museum )

Yazar : Ayşegül KOYUNCU OKCA  Ezgi KABUKÇU  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1
Sayfa :
    


Özet
Kent müzeleri, günümüzde yerel kültürün korunması ve aktarılmasında aktif bir rol oynamaktadır. Günümüzde çeşitli sebeplerle icra edilemeyen geleneksel meslekler de yerel kültürün önemli birer parçasıdır ve yerel belleğin canlı kalması için korunmaları gerekmektedir. Bu kültürün en güvenilir ve tecrübeli tanıkları ise bu meslekleri icra eden ustaları, kalfaları ve çıraklarıdır. Günümüzde değişen dünya koşullarından olumsuz etkilenen bu mesleklerin yeni temsilcilerinin yetişmesi yerel kültürün devamlılığı açısından gereklidir. Bu kişiler kaybolmakta olan bir mesleğin icrası sırasında yaşadıkları zorluklar karşısında hem ekonomik hem de sosyal olarak çeşitli desteklere ihtiyaç duymaktadırlar. Bünyesinde geleneksel meslek ustalarının mesleklerini icra edip ziyaretçilere anlatabilecekleri bir alan yaratan Tire Kent Müzesi, ustaların yaşam doyumlarını olumlu etkileyen önemli desteklerden birini sağlamaktadır. Bu çalışmada Tire Kent Müzesi’ndeki Geleneksel El Sanatları Çarşısı Bölümü’nde görev yapan yaşlı bireylere sağlanan ekonomik ve sosyal destekler tespit edilmiş ve yaşam doyumlarını etkileyen faktörler ortaya çıkartılmıştır. Çalışmanın gerçekleşmesi için literatür taraması yapılmış, gerekli verilere ulaşmak için alan araştırması yapılmış, gözlem ve söyleşi teknikleri kullanılmıştır. Tire Kent Müzesi’nde görevli geleneksel meslek ustaları tarafımızdan fotoğraflanarak belgelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kültür, Kent Müzesi, Tire, Geleneksel Meslek, Yaşlılık

Abstract
City museums play an active role in the preservation and transmission of local culture today. Traditional professions, which cannot be practiced today for various reasons, are also a considerable part of the local culture and must be preserved to keep the local memory alive. The most reliable and experienced witnesses of this culture are the masters, journeymen, and apprentices of these professions. It is necessary for the continuity of the local culture to train new representatives of these professions, which are negatively affected by today's changing world conditions. For this reason, these people need various support both economically and socially in the face of the difficulties they face during the execution of a disappearing profession. Tire City Museum, which creates a space where the traditional master can practice their occupation and inform visitors, provides one of the significant supports that positively affect the life satisfaction of masters. In this study, the economic and social supports provided to elderly people working in the Traditional Handicraft Bazaar Section of Tire City Museum were determined and factors affecting their life satisfaction were revealed. Literature was searched for the realization of the study, field research was made to reach the necessary data, observation, and conversation techniques were used. Traditional craftsmen working in Tire City Museum were photographed and documented by us.

Keywords
Culture, City Museum, Tire, Traditional Profession, Old Age

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri