• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 25
    Bugün Toplam : 13
    Genel Toplam : 558408

Rus Sömürüsüne Karşı Türkistan’da İsyan (1916): Sır Derya Örneği
(Revolt In Turkistan Against The Russian Explosion (1916): The Sample Of The Syr Darya )

Yazar : Ömer Karataş    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1
Sayfa :
    


Özet
Ruslar Türkistan’ı 19. Yüzyılın ikinci yarsından sonra ilhak ve işgal etti. Ardından bölgeyi kendi menfaatleri doğrultusunda sömürmek için idari, sosyal ve ekonomik düzenlemeler yapmıştır. Yapılan düzenlemeler neticesinde yaklaşık elli yıl bölgenin yer altı ve yer üstü kaynakları Ruslar tarafından sömürülmüştür. Daha sonraki siyasi gelişmeler neticesinde, özellikle Rus Çarlığı I. Dünya Savaşı, sırasında ihtiyaç duyduğu insan gücünü karşılamak için 25 Haziran 1916’da bu tarihten önce askerlikten muaf olanları orduya almak amacıyla bir ferman çıkarmıştı. Söz konusu fermanla Türkistan’ın gayr-ı Rus bölge ahalisini orduda çalıştırmak isteyen Rus Çarlığı, sömürünün insan kaynağına yönelmesine olanak tanımıştı. Bu son gelişme önce Semerkant’ta başlayan daha sonra tüm bölgeye yayılan isyana sebep olmuştu. Çalışmamızda 1916 Türkistan isyanında Sır Derya vilayetinde isyan sırasında meydana gelen gelişmeleri Rus arşiv belgeleri ve ilgili literatüre göre ele alacağız

Anahtar Kelimeler
Türkistan, Rusya, İsyan, Türk, Sır Derya.

Abstract
Russians annexed and occupied Turkistan after the second half of the 19th century. Then it made administrative, social and economic arrangements to exploit the region for his own interests. As a result of the regulations made, the underground and aboveground resources of the region were exploited by the Russians for about fifty years. As a result of later political developments, especially during World War I, the tsarism needed new human resources. In order to meet this need, the tsarism issued an edict on June 25, 1916 to recruit those who were exempted from military service before this date. With the decree in question, Tsarist Russia, which wanted to employ the non-Russian inhabitants of Turkestan in fortification works in the army, enabled the exploitation to be directed towards human resources. This latest development led to the rebellion that first started in Samarkand and then spread to the whole region. In our study, we will consider the developments that took place during the revolt in SyrDarya province, where the first blood was shed in the 1916 Turkistan uprising, based on Russian archive documents and related literature.

Keywords
Turkestan, Russia, Revolt, Turkish, Syr Darya.

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri