• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 27
    Bugün Toplam : 10
    Genel Toplam : 558405

Türkiye’de Hizmet İçi Eğitim Süreci ve Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin Nedenleri ile Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Hakkında Literatür Taraması
(Problems with the Application of the Literature About Causes of Turkey in the In-Service Training of Teachers In-Service Training Process and Requirements )

Yazar : LÜTFİYE ÖZDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2
Sayfa :
    


Özet
Hizmet İçi Eğitim(HİE): Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı merkezde, taşrada ve talepleri halinde özel öğretim kurumlarında görevli personelin meslekleri ile ilgili bilgi, beceri, tutum, performans, verimlilik ve motivasyonlarının artmasını sağlayan planlı eğitimlerdir. Çağın getirdiği küreselleşme, hızla artan bilgi birikimi, demografik yönden değişim, teknolojinin ilerlemesi; örgütlerin izledikleri politikaların değişmesini, öğretmenlerin kendilerini güncellemesini ve yenilenmesini zorunlu kılmıştır. Bu sebeple değişimin meydana geldiği her alanda hizmet içi eğitim de gerekli olmuştur. Türkiye de sürekli değişen gelişmelere ayak uydurabilmek için hizmet içi eğitimlerden yararlanmaktadır; fakat her yerde olduğu gibi ülkemizde de gerek yer gerek istihdam ve gerekse finansal açıdan birtakım ciddi etmenler hizmet içi eğitimin uygulanma aşamasında sorunlar oluşturmuştur. Bu makale; hizmet içi eğitim sürecine, öğretmenlerin hizmet içi eğitime neden ihtiyaç duyduğuna ve uygulamada ne gibi sorunlarla karşılaştığına ışık tutabilmek adına hazırlanmıştır. Makalenin yazımında araştırma-inceleme metodu kullanılmış olup konu hakkında yapılan çalışmaların literatür taraması yapılmış ve makalenin başka çalışmalara kaynak sağlayabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Hizmet İçi Eğitim, Performans, Motivasyon, Tutum, Milli Eğitim Bakanlığı

Abstract
In-Service Training (IST): It is the planned trainings that increase the knowledge, skills, attitudes, performance, efficiency and motivation of the personnel working in the center, the rural areas connected to the Ministry of National Education (MEB), it is on request in the rural areas and in private education institutions . Globalization brought about by the age, rapidly increasing knowledge, demographic change, advancement of technology; It has made it necessary to change the policies of organizations and teachers to update and renew themselves. For this reason, in-service training was also required in every field where change occurred. Turkey also benefits from ongoing in-service training to keep pace with the changing developments; However, as in everywhere, some serious factors in terms of location, employment and financial have created problems in the implementation phase of in-service training in our country. This article; It was prepared in order to shed light on the in-service training process, why teachers need in-service training and what kind of problems they face in practice. In the writing of the article, the research-review method was used and the literature review of the studies on the subject was made and it was thought that the article could provide a source for other studies.

Keywords
In-Service Training, Performance, Motivation, Attitude, Ministry of National Education

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri