• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 19
    Bugün Toplam : 14
    Genel Toplam : 558409

Kaçar Hanedanı Döneminde (XX. Yüzyıla Kadar) Osmanlı- İran Münasebetlerine Dair Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmalar
(Akademic Studies Carried Out in Turkey With Regard the Ottoman-Iran Relations During Qajar Dynasty Period (Until XX Century) )

Yazar : eylem öztürci    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1
Sayfa :
    


Özet
Kaçarlar, İran’da 1795-1925 yılları arasında hâkimiyet süren son Türk hanedanıdır. Kaçarlar döneminde Osmanlı-İran ilişkileri inişli çıkışlı bir seyir izledi. Ağa Muhammed Şah döneminde herhangi bir Osmanlı-Kaçar çatışması yaşanmadı. Ancak Feth Ali Şah döneminde İran, isyanlarla uğraşmasını fırsat bilerek Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. Osmanlı’dan birçok toprak ele geçirse de yapılan Erzurum Antlaşması gereği bu yerleri geri verdi. Daha sonraki dönemde de Osmanlı-İran ilişkilerinde sınır meseleleri ve aşiretlerin faaliyetleri dolayısıyla gerginlikler yaşandı. Çalışmanın amacı; Kaçarlar döneminde iki komşu devlet arasındaki çatışma-uzlaşma süreçlerini ele alan Türkiye literatürünü bütünsel olarak araştırmacıların ve okuyucuların hizmetine sunmaktır.

Anahtar Kelimeler
Kaçarlar, Osmanlı Devleti, Sınır Sorunları, Literatür

Abstract
The Qajar sarelast Turkish dynasty that ruled in Iran between 1795 and 1925. Ottoman-Iranian affairs followed an up and down course during the Qajars period. There was not any Ottoman-Qajar conflict during the period of Agha Muhammed Shah. Yet during the rule of Feth Ali Shah, Iran declared war on the Ottoman Empire, taking the opportunity to handle withriots. Though he captured many lands from the Ottomans, he gave these places back in accordance with the Erzurum Treaty. In the later period, due to border issues and tribal activities, some tensions occured in terms of Ottoman-Iranian relations.The aim of this study is to provide the readers and researchers with Turkey literature in a holistic manner which is concerned with conflict-reconciliation process between the two neighboring states during Qajar period.

Keywords
Qajar,Ottoman Empire, Border Issues, Literature

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri