• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 24
    Bugün Toplam : 10
    Genel Toplam : 558405

İsmail Gaspıralı'nın Medeniyet Anlayışı
(İsmail Gaspıralı Understanding of Civilization )

Yazar : Bağdagül Kır    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1
Sayfa :
    


Özet
İsmail Gaspıralı’nın hayatı yaptığı çalışmalarla kendi döneminde ilgiyle karşılanmış olmasının yanında, kendisinden sonra gelecek olan Türk nesli için de çok önemli örnekler barındırmaktadır. Gaspıralı mesaisini, sadece vatanı Kırım’da değil diğer Türk vilâyetlerinde de yaşanan içe kapalı ve dünyadan kopuk bir hayat tarzından kurtarmak için harcamış bir fikir insanı ve inkılapçıdır. Türk toplumunun içinde bulunduğu buhrandan kurtulması için çalışan Gaspıralı, Fransa’da bulunduğu yıllar içinde gözlemlediği Avrupa medeniyeti ve diğer medeniyetleri karşılaştırmış, yaşadığı ülkenin şartları ile birlikte yorumlamıştır. Bu çalışmada İsmail Gaspıralı’nın “Avrupa Medeniyetine Bir Nazarı Muvazene” adlı makalesi üzerinden onun medeniyet telâkkisi değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İsmail Gaspıralı, Avrupa Medeniyeti, İslâm Medeniyeti, XX. Yüzyıl Türk Toplulukları

Abstract
In addition to the fact that Ismail Gaspıralı's life was welcomed with interest in his period with his works, it also contains very important examples for the Turkish generation that will come after him. Gaspıralı is an intellectual and revolutionist who has spent his work to save his life from an introverted and disconnected way of life not only in his homeland, Crimea, but also in other Turkish provinces. Gaspıralı, working for the Turkish society to get rid of the crisis it was in,compared the European civilization and other civilizations that he observed during his years in France and interpreted them together with the conditions of the country he lived in. In this study,his consideration of civilization was evaluated through the article of İsmail Gaspıralı named "An observance of Europen civilization."

Keywords
İsmail Gaspıralı, European Civilization, Islamic Civilization, XX. Century Turkish Communities

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri