• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 19
    Bugün Toplam : 14
    Genel Toplam : 558409

Hindistanlı alimin “Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişəyə yenidən baxış” adlı məqaləsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin analizinə dair
(On the analysis of the Nagorno-Karabakh conflict in the article of the Indian scientist "Revisiting the Conflict between Azerbaijan and Armenia" )

Yazar : İrade Memmedova  Elnur Neciyev  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1
Sayfa :
    


Özet
Məqalədə Hindistanın Aliqarx Müsəlman Universitetinin incəsənət və sosial elmlər fakültəsinin siyasi elmlər kafedrasının professoru Arşi Xanın 2020-ci ildə “The İndian Journal of Politics” jurnalının 54-cü cildinin 1-2-ci nömrələrində dərc edilən “Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişəyə yenidən baxış” adlı məqaləsi təhlil edilmişdir. Təhlil edilən məqalədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə ölkə hüdudlarından kənardan necə münasibət göstərilməsinə, bu münasibətin obyektiv və subyektiv cəhətlərinə, məqalə müəllifinin diqqətindən qaçan nöqsanlar və həmin yanlışlıqların mənbələr əsasında bərpasına da diqqət yetirilmişdir. Məqalənin ən maraqlı cəhəti hindistanlı alim Arşi Xanın məqaləsində tədqiq edilən 4 əsas istiqamətin hər birinin ayrı-ayrılıqda araşdırılaraq münasibət bildirilməsidir. Tədqiq edilən məqalədə müəllifin Dağlıq Qarabağ münaqişəsini nə dərəcədə obyektiv və incəliklə araşdırmasını önə sürülən istiqamətlərdən də aydın görmək olur. “Azərbaycanlıların Qafqazın yerli türk əhalisi, ermənilərin isə Qafqaza gəlmə olması”, “Azərbaycan Suverenliyinə təhdidlər”, “1918-ci il soyqırımı”, “Erməni təşviqatı, Sorğu hesabatı və Xocalı soyqırımı” və “Dağlıq Qarabağ barədə faktlar” kimi məqalənin əsas istiqamətləri Azərbaycan həqiqətlərinin düzgün istiqamətdə araşdırılması və təbliği baxımdan son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Anahtar Kelimeler
Azerbaycan, Dağlıq Qarabağ, Ermenistan, münaqişe

Abstract
The article analyzes the scientific publication of Arshi Khan, Professor of Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Aligarh Muslim University of India, entitled "Revisiting the Conflict between Azerbaijan and Armenia", published in the Indian Political Journal, Volume 54, issues 1-2, 2020. The article also focuses on the interpretation of the Nagorno-Karabakh conflict outside the country, the objective and subjective aspects of these opinions, the shortcomings that escaped the attention of the author, and the restoration of these errors based on sources. The most interesting aspect of the article is that each of the 4 main directions studied in the article by the Indian scientist Arshi Khan is studied separately and commented on. The degree of study of the topic, in which the author examines the Nagorno-Karabakh conflict in detail and objectively, is clearly visible in the article. "Azerbaijanis are the indigenous Turkic population of the Caucasus, and Armenians in the Caucasus are not a local people", " Threats to Azerbaijan's Sovereignty", "The Genocide of 1918", " Armenian Propaganda, Inquiry Report and Khojali Massacre" and "Nagorno Karabakh Fact-Sheet" - these main areas of the article are extremely important in terms of studying and promoting the realities of Azerbaijan in the right direction.

Keywords
Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, Armenia, conflict.

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri