• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 3
  Bugün Toplam : 13
  Genel Toplam : 512033

umumturk ıntegralızmınıng doımıy kodları: tılda, fıkrda, ıshda, ılm-fanda va texnologıyada bırdamlık
(PERMANENT CODES OF COMMON TURKIC INTEGRALISM: UNION IN LANGUAGE, THOUGHT, BUSINESS, SCIENCE AND TECHNOLOGY )

Yazar : Juliboy Eltazarov    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2
Sayfa :
    


Özet
Umumturkiy integratsiya - bu turkiy xalqlarning etnik, lisoniy qarindoshligi va madaniy yaqinligini tan olishdan kelib chiqadigan va bu xalqlarning birligi, birodarligi va hamkorligiga va shu bilan ularning rivojlanishiga hissa qo'shadigan g'oyalar tizimidir. Turkizm g'oyalari va harakati XIX asrning ikkinchi yarmida paydo bo'lgan. 19-20-asrlarda turkiy harakat turkiy xalqlar orasida keng tarqaldi. Ma'lumki, turkiy xalqlarning etnik, diniy, madaniy va hududiy yaqinligi oxir-oqibat ularning birlashishiga olib keladi, ammo bu tabiiy siyosiy va ijtimoiy jarayon bir vaqtlar turkizmga qarshi bo'lganlar (Rossiya imperiyasi, Buyuk Britaniya va Frantsiya siyosiy doiralari, yunonlar, arman diasporasi) barcha turkiy xalqlarni birlashtirish va afsonaviy Turon davlatini qurish g'oyasiga asoslangan va agressiv millatchilik harakati sifatida mafkura ta'riflab kelindi.Imperializmning manfaatlari va uning dunyoning tabiiy va geoiqtisodiy boyliklari ustidan nazorati hali uzoq davom etadiganga o'xshaydi. Shuning uchun, ular har doim ham qaysi xalqaro ittifoqlar mavjud bo'lishi mumkinligini va qaysi biriga bu mumkin emasligini hal qilishlari shart emas. Shuning uchun madaniy, lingvistik va irqiy mansublik asosida tuzilgan xalqaro tashkilotlar (Kengash, Hamdo'stlik, Hamkorlik va boshqalar) ularning manfaati uchun qoldirilmasligi kerak. Xalqaro tashkilotlar, avvalo, a'zo davlatlarning, ya'ni mustaqil turkiy davlatlarning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy ehtiyojlari asosida shakllanadi. Shunga ko'ra, davlatlararo assotsiatsiyalar va sherikliklar G'arbdagi qudratli davlatlarning irodasi asosida emas, balki birinchi navbatda milliy manfaatlar va xalqaro huquq asosida tashkil etiladi.Turk dunyosining siyosiy platformasi yanada adolatli dunyo tartibini qurish bo'lishi kerak. 19-20 asrlarda mavjud bo'lgan dunyodagi geosiyosiy tartiblar turk dunyosiga zarar etkazgan va uni qulash yoqasiga olib kelganligini hech qachon unutmaslik kerak.Shuningdek, tenglik va o'zaro manfaatlar asosida dunyoning boshqa moliyaviy va sivilizatsiya markazlari bilan aloqalarni o'rnatish juda muhimdir. Pirovard maqsad turkiy olamning yagona geosiyosiy makonini va mustaqil sivilizatsiyasini yaratishdir. Buning yo'li fikrda, ishda, fan va texnologiyada birlikdan o'tadi.

Anahtar Kelimeler
Turk dunyosi, turk sivilizatsiyasi, umumturk integralizmi, Turkiya, Turk Kengashi, geosiyosat.

Abstract
All-Turkic integration is a system of ideas that stems from the recognition of ethnic, linguistic kinship and cultural closeness of the Turkic peoples and contributes to the unity, brotherhood and cooperation of these peoples and thus contributes to their development. The ideas and movement of Turkism originated in the second half of the 19th century. In the 19th and 20th centuries, the Turkic movement spread among the Turkic peoples. It is well known that ethnic, religious, cultural and territorial proximity will ultimately lead to integration, but this natural political and social process was once characterized by opponents of Turkism (Russian Empire, British and French political circles, Greeks, Armenian diaspora) as an ideology, based on the idea of uniting all Turkic peoples, as well as on the idea of building the Turanian state and as an aggressive nationalist movement. The interests of imperialism and its control over the natural and geo-economic resources of the world remain unchanged. Therefore, international organizations (Council, Commonwealth, Partnership, etc.), formed on the basis of cultural, linguistic and racial affiliation, should not be left to their blessing. International organizations are formed primarily on the basis of the socio-political, economic and cultural needs of the member states, i.e. independent Turkic states. Accordingly, interstate associations and comradeships are organized primarily on the basis of national interests and international law, and not on the basis of the will of the superpowers in the West. The political platform of the Turkish world should be to build a more just world order. It should never be forgotten that the world order that existed in the 19th and 20th centuries worked to the detriment of the Turkic world and put it on the brink of collapse. It is also important to establish relationships, and then establish relationships with other financial and civilizational centers of the world on the basis of equality and mutual interests. The ultimate goal is the creation of a single geopolitical space and an independent civilizational structure of the Turkic world.

Keywords
Turkic World, Turkic civilization, Turkic Integralism, Turkey, Turkic Council, geopolitics.

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri