• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 21
    Bugün Toplam : 11
    Genel Toplam : 558406

Siber İstihbarat Kapsamında: ‘‘ECHELON’’ İstihbarat Sistemi
(Within the scope of Cyber Intelligence: ''ECHELON'' Intelligence System )

Yazar : Elvin ABDURAHMANLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 3
Sayfa :
    


Özet
‘‘Siber İstihbarat Kapsamında ‘’ECHELON’’ İstihbarat Sistemi’’ isimli bu makalede ilk olarak istihbarat kavramının ne olduğu ve istihbaratın geçmişten günümüze kadarki tarihine kısaca değinilmiştir. İlaveten de istihbarat kurumlarının milli hedeflerine göre 9 türünden biri olan siber istihbarat türü bu makalede ilk başlıkta incelenmiştir. Bugün herkesin sosyal hayatına gelişen teknolojinin ne derecede etkilediği ve ister bilgisayarımızda isterse de özel görüşmelerimizde şahsi verilerimizin güvenliği ne derecede güvenli olduğu sorusuna ‘‘siber güvenlik’’ başlığı altında cevap aranmıştır. “ECHELON” istihbarat sistemi başlığı altında “ECHELON” istihbarat sisteminin içeriğinden ve bu sistemin soğuk savaş döneminde yapıldığı belge ve referanslarla ortaya konulmuştur. İlk kuruluş aşamasında “ECHELON” istihbarat sistemine üye olan devletler ve günümüzde bu sisteme erişimi olan devletlerin listesi verilmiştir. Makalenin son kısmında “ECHELON” istihbarat sisteminin yasa dışı olduğuna dair açılan soruşturma sonrası Avrupa Parlamentosunun 2001 raporuyla yasallaştırması süreci ortaya konulmuştur. Makalede esasen “ECHELON” istihbarat sisteminin izinsiz olarak ülkelerde tüm e-postaların incelendiği ve konuşmaların dinlendiği ortaya çıkması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlal edilmesine rağmen Avrupa Parlamentosunun 2001 raporunda bu sistem olumlu referanslar alarak yasal görülmesi sürecine de yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Siber İstihbarat, ECHELON, Hack, Açık Kaynak, Kapalı Kaynak.

Abstract
In this article titled '' ECHELON '' Intelligence System within the Scope of Cyber Intelligence ', firstly, what is the concept of intelligence and the history of the intelligence from past to present are briefly mentioned. In addition, the type of cyber intelligence, which is one of the 9 types of intelligence agencies according to the national targets, was examined in the first title in this article. An answer was sought under the heading 'cybersecurity' to the question of the extent to which the technology developing on everyone's social life affects today and how to secure our personal data is, whether on our computer or in private meetings. Under the heading of the "ECHELON" intelligence system, it was demonstrated from the content of the "ECHELON" intelligence system and the documents and references that this system was built during the cold war period. The list of states that are members of the “ECHELON” intelligence system and the states that have access to this system are given in the initial establishment phase. In the last part of the article, the process of legalizing the ECHELON intelligence system with the 2001 report of the European Parliament was revealed after the investigation that it was illegal. The article essentially includes the process of “ECHELON” intelligence system in the European Parliament's 2001 report by taking positive references, despite the violation of the European Convention on Human Rights, despite the fact that all emails in countries are examined and conversations are heard without permission.

Keywords
Cyber Intelligence, ’ECHELON, hacking, Open source, Closed source.

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri