• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 17
    Bugün Toplam : 126
    Genel Toplam : 599856

Seyf-i Fergânî’nin Divan’ında Vezin Türleri
(Prosody Specıes In Seyf-i Fergânî’s Diwan )

Yazar : Hakan YAMAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 3
Sayfa :
    


Özet
Seyf-i Fergânî, XIII. yüzyılın ikinci çeyreğinde Fergâna’da dünyaya gelmiştir. Bir süre Tebriz’de kaldıktan sonra Anadolu’ya gelmiş ve Aksaray’da ikamet etmiştir. Ömrünün sonuna kadar bu şehirde yaşayan mutasavvıf bir şairdir. Kaside, kıta, gazel ve rubâi nazım türlerinden müteşekkil 10.277 beyitten oluşan bir divanı vardır. Bu çalışmada, Seyf-i Fergânî’nin divanındaki mevcut manzumelerin taktii yapılarak bahirleri ve vezinleri bulunmuştur. Bahirler, en çok kullanım oranlarına göre tasnif edilmiş ve her bahirdeki vezin sayısı zikredilerek divanda yer alan manzumelerdeki kullanım yüzdesi çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Seyf-i Fergânî, divan, vezin, inceleme

Abstract
Seyf-i Fergânî was born in Fergâna in the second quarter of the 13th century. After staying in Tebriz for a while, he came to Anatolia and he lived in Aksaray. Seyf who lived in this city until the end of his life is a mystic poet. There is a divan consisting of 10,277 couplets composed of ode, verse, gazelle and rubai poetry genres. In this study, all the verses have found in Seyf-i Fergânî’s Diwan were measured taking into account the measures of Diwan poetry. The bahirs have found were classified, the number of prosody in each bahir was given and the percentage of the use of the poems in the Diwan has been found.

Keywords
Seyf-i Fergânî, diwan, prosody, study

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri