• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 1
  Bugün Toplam : 14
  Genel Toplam : 512034

Kırıkkale’de Kırsal Mimari: Konur Köyü Evleri
(Rural Architecture in Kırıkkale: Konur Village Houses )

Yazar : Muhammed Enes Canöz    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 3
Sayfa :
    


Özet
Konur Köyü, bağlı olduğu Keskin ilçesine 15 km, il merkezine ise 45 km uzaklıktadır. Köyün içinde yer aldığı Kırıkkale ili, tarih boyunca, doğuyu, batıyı ve Karadeniz’i birbirine bağlayan önemli bir yol güzergahı olmuştur. İl sınırlarını batıdan ve güneyden çevreleyen Kızılırmak kavisi içerisinde ve kuzeydeki yol güzergahında pek çok yerleşim yeri kurulmuştur. Kızılırmak kavisi içerisinde kalan Konur Köyü de tarih boyunca önemli bir yerleşim alanı olmuştur. Konur adına ilk kez 1485 yılı Tahrir kayıtlarında rastlanmaktadır. Bilinen geçmişiyle 535 yıl boyunca iskân edilen köyde, dönemine özgü konut mimarisi de gelişmiştir. Makale kapsamında 1925-1960 yılları arasında inşa edilen taş evler tespit edilerek, plan, mimari ve süsleme özellikleri açısından incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda köyün geleneksel dokusunun aslında Keskin ve çevresindeki kırsal mimarinin temsilciliğini üstlendiği anlaşılmaktadır. Hızla yok olmasına karşın özgün dokusunu koruyan evler, döneminin mimari üslubunu yansıtmaktadır. Evlerde yer alan gömme dolaplar ve cepheleri süsleyen üçgen alınlıklı pencereler bunun en önemli göstergesi olmuştur. Konur’da evlerin ilk kez Sanat Tarihi disiplini çerçevesinde değerlendirilmesi de bölgenin mimarlık üslubunun belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler
Orta Anadolu, Kırsal Mimari, Kırıkkale, Konur, Taş Evler

Abstract
Konur Village is 15 km away from Keskin district and 45 km away from the city center. Kırıkkale province, where the village is located, has been an important road route that connects the east, the west and the Black Sea throughout the history. Many settlements have been established within the Kızılırmak curve, which surrounds the provincial borders from the west and the south, and on the road route to the north. Konur Village, which is in the Kızılırmak curve, has been an important settlement area throughout the history. The name Konur is first encountered in the Tahrir records of 1485. The village, which has been inhabited for 535 years with its known past, has developed a residential architecture specific to its period. The stone houses built between 1925-1960 were determined within the scope of the article and examined in terms of plan, architecture and decoration features. As a result of the investigations, it is understood that the traditional texture of the village actually represents the rural architecture of Keskin and its surrounding. The houses that retain their original texture despite the rapid disappearance reflect the architectural style of the period. The built-in wardrobes and triangular pediment windows adorning the facades have been the most important indicator of this. The first evaluation of houses in Konur within the framework of art history discipline is also important in terms of determining the architectural style of the region.

Keywords
Central Anatolia, Rural Architecture, Kırıkkale, Konur, Stone Houses

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri