• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 29
  Bugün Toplam : 63
  Genel Toplam : 506017

Sovyet Devri Azerbaycan Şiirinin Vatansever Şairi Mikayıl Müşfiq
(The Patriotic Poet Of The Soviet Revolution Azerbaijan Poetry )

Yazar : Aysu Keskin  Yok/Tek Yazar  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 4
Sayfa :
    


Özet
Mikayıl Müşfiq, Sovyet Rusya hâkimiyetine giren Azerbaycan’ın ilk zamanlarında şiirleriyle ünlenmiş vatansever şairler arasındadır. 20. yüzyıl çağdaş Azerbaycan şiirini inşa edenlerin yanında yer almıştır. Hemen her konuda şiir vücuda getirmeyi ve kabiliyetiyle geniş kitleleri etkilemeyi başarmış bir sanatçıdır. Nesiller, onun şiirlerini ezbere okumaktadır. Kısa süreli ömrüne uzun soluklu hatta ölümsüz ve asla unutulmayacak eserler sığdırmıştır. Şairin sanatını “anne, vatan, hayat, insan, çocuk, doğa, gelişme, ilerleme, güzellik, sevgi” temaları oluşturmaktadır. Bu makalede ise Müşfiq’in kendisini erken yaşta evvela zindanların karanlık hücrelerine, ardından da cellâtların acımasız ellerine düşüren “vatan” temalı şiirleri esas alınarak “vatansever şair” yönüne odaklanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mikayıl Müşfiq, Sovyet devri, Azerbaycan şiiri, vatansever şairler, vatan şiirleri.

Abstract
Mikayıl Müşfiq is among the patriotic poets famous for their poetry in the early days of Azerbaijan, which was under Soviet Russia rule. He took place by the formers of the 20th century Azerbaijan poetry. He is an artist who has written poetry in almost every subject and has succeeded in influencing wide masses with his talent. Generations, read his poems by heart. Long-lived, even immortal and never forgotten pieces of art fit into his short life. “Mother, motherland, life, human, child, nature, development, progress, beauty, love” forms the poet’s art. In this article, has been focused on the direction of “patriotic poet” on the basis of Müşfiq’s “homeland” based poems which depressed him into the dark cells of the dungeons early on and then to the cruel hands of the executioners.

Keywords
Mikayıl Müşfiq, Soviet revolution, Azerbaijan poetry, patriotic poets, homeland poems.

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri