• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 16
    Bugün Toplam : 9
    Genel Toplam : 558404

Devlet-içi Çatışmalarda Üçüncü Devletlerin Rolü: Afganistan Çatışmasında Pakistan ile Hindistan’ın Mücadelesi
(The Role of Third States in Intra-state Conflicts: Pakistan and India’s Struggle in the Conflict of Afghanistan )

Yazar : Fatma Anıl ÖZTOP  Ertan Efegil, Ghulam Faroq Keskin  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1
Sayfa :
    


Özet
Bu araştırma, Afganistan çatışma sahasında, bölgesel düzeyde üçüncü taraflar olan Pakistan ile Hindistan’ın mücadelesine odaklanmaktadır. Bu yönde bir çalışma yapılmasının nedeni, Afgan topraklarının uzun yıllardır süregelen bir çatışma sahası olması ve dolayısıyla, çatışmanın etkilerinin ülke sınırlarını aşmasıdır. Bu bağlamda, çalışmanın önemi, Afganistan çatışma sahasına Hindistan ile Pakistan’ın müdahalelerini üçüncü taraflar nezdinde karşılaştırmalı bir perspektiften açıklama sumasından ileri gelmektedir. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı mevcut çalışmanın öne çıkan sonucuna göre, Afgan coğrafyasında süregelen çatışmaların çözüme kavuşamamasında, Hindistan ile Pakistan’ın bölgesel rekabeti önemli olmaktadır.. Hindistan ve Pakistan, Afganistan'da karşılıklı olarak birbirini dışlayan hedefler peşinde koşmakla birlikte, her iki ülkede kendi hedefine ulaşmada farklı araçlardan yararlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Üçüncü taraf, çatışma, Afganistan, Pakistan, Hindistan

Abstract
This research paper focus on the struggle of Pakistan and India, which are third parties at the regional level, in the Afghanistan conflict zone. The reason of this study is to Afghan soils have been an area of conflict zone for many years and, thus the effects of the conflict extend beyond the borders of the country. In this context, the importance of this research is to explain from a comparative perspective the interventions of India and Pakistan in the Afghanistan conflict zone before third parties.According to the result of the study in which qualitative research design was used, regional rivalry between India and Pakistan is important for the ongoing conflicts in the Afghan geography not being resolved.While India and Pakistan pursue mutually exclusive goals in Afghanistan, both countries benefit from different tools to achieve their goals.

Keywords
Third party, conflict, Afghanistan, Pakistan, India

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri