• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 34
  Bugün Toplam : 82
  Genel Toplam : 506036

Latifi Projesi Kapsamında Âşık Sıdkî Baba’nın Şiirleri Üzerine Dijital Bir İnceleme
(Within The Scope of the Latifi Project: A Digital Analysis Of Ashik Sidki Baba's Poems )

Yazar : Ayşe Dalyan  Evrim Dalyan Eberdes  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 4
Sayfa :
    


Özet
Âşık Sıdkî Baba, 1865-1928 tarihlerinde yaşamış bir Bektaşî şairi olarak tanınmaktadır. Şiirlerinde Sıtkı veya Pervane mahlasını kullanmıştır. Şairin bir Divanı ve Nasihatnâme ile Mevalid-i Aşk adlı iki mesnevisi bulunmaktadır. Bu çalışma, Latifi Projesi kapsamında üretilen bir makaledir. Çalışmada bu bağlamda yeni oluşturulan metin inceleme yöntemlerinin kullanılmasıyla şiirlerin bilgisayar programları ile incelenmesine dayanacaktır. Bu üslup araçlarından biri Japonya’da Dr. Laurence Anthony tarafından İngilizce’nin gramer yapısına uyarlanmış “AntConc”tur; ikincisi Jane Austen ve William Shakespeare’in üslubunun anlaşılması için oluşturulan “Voyant Tools”dur. Çalışmada son olarak Latifi Projesi kapsamında Osmanlı tezkire yazarı Latîfî’nin üslubunun anlaşılması için oluşturulan “Exclude Select Vocabulary Program” kullanılacaktır. Bu programlar aracılığıyla Âşık Sıdkî Baba’nın 50 şiiri değerlendirilecek, çözümlenecek ve görselleştirilecektir. Böylece, Âşık Sıdkî Baba’nın şiirlerinde en çok tercih ettiği kelime listesi, bu kelimelerin diğer kelimelerle kurduğu ilişkileri ve yine bu kelimelerin köken bilgileri (Arapça, Türkçe gibi) vb. unsurlar saptanacaktır. Saptanan sayısal veriler yukarıda bahsi geçen bilgisayar programlarının sağladığı görselleştirme araçları ile grafiklere dönüşecektir. Dolayısıyla bilgisayar destekli dil inceleme sistemleri aracılığıyla Âşık Sıdkî Baba’nın şiirlerindeki şaire has kelime kullanımının somut verilerine ulaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Âşık Sıdkî Baba’nın 50 şiiri, Latifi Projesi, Bilgisayar Destekli Dil İncelemesi, Dijital Yaklaşımlar, Görselleştirme

Abstract
Ashik Sidki Baba was a Bektashi poet, who lived between 1865-1928. In his poems, he used the pennames of Sitki or Pervane. There are to be found a Divan (poetry book) and two masnavis (rhymed couplets, each couplet being of a different rhyme) named Nasihatname and Mevalid-i Ashk by the poet. In this article, 50 of Ashik Sidki Baba’s poems will be examined using the newly developed computer program based text analysis methods. To be used in the study will be the analysis tools of the “AntConc”, “Voyant Tools”, and the “Exclude Select Vocabulary Program”. The poems of Ashik Sidki Baba will be evaluated with these computer-based programs/tools to find the most preferred vocabulary, the relationships between the most preferred words, and the origins of these words. This numerical data will be converted into graphs with the visualization tools provided by the above mentioned computer-based programs. Therefore, the usage of vocabulary in the poems of Ashik Sidki Baba will be determined with concrete data using the computer-based language examination systems.

Keywords
Poems of Ashik Sidki Baba, Latifi Project, Computer-based Language Analysis, Digital Approaches, Vis

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri