• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 38
  Bugün Toplam : 82
  Genel Toplam : 506036

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin Dönemi Türkiye’nin Kıbrıs Politikası (1962-1965)
(Turkish Policy towards Cyprus during the Foreign Ministry of Feridun Cemal Erkin (1962-1965) )

Yazar : Ercan Karakoç  Mithat Olkun  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 4
Sayfa :
    


Özet
Bu çalışmada Feridun Cemal Erkin’in dışişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemdeki Türkiye’nin Kıbrıs politikası ele alınmıştır. Erkin, Cumhuriyetin ilanından sonra dışişleri bakanlığına intisap ederek, diplomasi kariyerine başlamıştır. Hatay meselesine dair yazmış olduğu raporla, Atatürk’ün dikkatini çekerek Türkiye’nin Hatay’ı ilhakına yönelik politika oluşturmasında önemli rol oynamıştır. II. Dünya Savaşı yıllarında ve hemen sonrasında Ankara’da Genel Sekreter yardımcısı ve Genel Sekreter olarak dönemin Türk liderleriyle birlikte çalışmıştır. Bilahare sırasıyla Roma, Washington, Madrid, Paris ve Londra gibi önemli başkentlerde Türkiye’yi büyükelçi olarak temsil etmiştir. Bu yıllarda, Türk dış politikasının Batı merkezli şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. 27 Mayıs 1960 Darbesi sonrasında İsmet İnönü liderliğinde kurulan üç hükümette dışişleri bakanı olarak görev yapmıştır. Bu dönemde Türk hariciyesinin en önemli sorunlarından biri olan Kıbrıs meselesinin çözümü için yoğun çaba sarf etmiştir. Türk Hava Kuvvetleri onun döneminde Kıbrıs üzerinde uçuş ve bombardıman gerçekleştirmiştir. Keza adaya Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün gelmesi de Erkin döneminde olmuştur. Özellikle Washington büyükelçisi iken Türkiye’nin NATO’ya giriş sürecinde aktif bir rol oynayan Erkin, yıllar sonra, ünlü Johnson Mektubu sonrasında ABD ile ilişkilerin gerginleşmesi üzerine Türk diplomasisin yeniden şekillenmesi sürecinde bu defa Sovyet Rusya ile ilişkileri geliştirmeye çalışmıştır. Ayrıca onun döneminde uzun yıllar ihmal edilen Arap dünyası ile yeniden temasa geçilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Feridun Cemal Erkin, Diplomasi, Kıbrıs, Türk Dış Politikası, Johnson Mektubu, Sovyetler Birliği, Arap Dünyası.

Abstract
In this manuscript, Turkish policy towards Cyprus during the Foreign Ministry of Feridun Cemal Erkin was studied. After the proclamation of the Republic, he joined in the Ministry of Foreign Affairs and started his diplomacy career. He called Ataturk's attention with his report on Hatay Issue and played an important role in Turkish policymaking for Hatay annexation. He worked with the Turkish leaders of the period as the Deputy Secretary General and Secretary General in Ankara during and immediately after World War II. Later, he represented Turkey as ambassador in major capitals such as Rome, Washington, Madrid, Paris and London respectively. During these years, he played a significant role in shaping Turkish foreign policy with the Western-oriented. He served as Foreign Minister in three governments established under the leadership of the İsmet İnönü after the Coup of May 27, 1960. During this period, he made an intense effort to find a solution to the Cyprus Dispute, which was one of the main concerns of the Turkish Foreign Ministry. Turkish Air Force carried out low flying and bombardment over Cyprus during his time. Likewise, the arrival of the UN Peace Corps to the island also became in the Erkin period. While being ambassador to Washington, Erkin particularly had played an active role in accession process of Turkey for NATO. Years later, he worked to improve the relations with the Soviet Union this time after the Johnson letter which gave rise to problems with the US. Also, new diplomatic relations were established with the long-neglected Arab world.

Keywords
Feridun Cemal Erkin, Diplomacy, Cyprus, Turkish Foreign Policy, Johnson Letter, Soviet Union, Arab w

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri