• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 29
  Bugün Toplam : 63
  Genel Toplam : 506017

CEVDET BEY VE OĞULLARI ROMANINDA KADIN
(WOMAN İN THE NOVEL OF CEVDET BEY VE OĞULLARI )

Yazar : Edanur Sancak    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 4
Sayfa :
    


Özet
Orhan Pamuk'un 1970'li yıllarda yazmış olmasına karşın yayımlanmak için 1982 yılına kadar bekleyen romanı Cevdet Bey ve Oğulları, onun ilk eseri olmasının yanında, ilerleyen yıllarda kaleme aldığı romanlardan biçim açısından daha farklı yollar denediği bir çalışmadır. Gerek bireysel gerek toplumsal konuları ele alışta olsun “öteki” olgusuna Orhan Pamuk’un romanlarında çok sık rastlanır. Orhan Pamuk romanlarında yoğun bir şekilde “öteki” kavramı üzerinde durur. Hatta çoğu romanının çatışma ve karmaşık unsurlarını bir araya getiren dinamik “öteki” anlatısıdır. Bu çalışmada da önce romandaki öteki “kadın” olgusu hakkında kısa ve genel bir açıklamaya gidilmiş, sonrasında bu olgunun, yani “kadın” olgusunun, Cevdet Bey ve Oğulları romanında yer alan Işıkçı ailesinin üç neslini de temsil eden kahramanlarındaki duygu, düşünce, tutum ve davranışları üzerindeki davranışsal boyutları ve etkileri irdelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kadın, Roman, Öteki, Birey, Toplum

Abstract
Orhan Pamuk's novel Cevdet Bey ve Oğulları, though written in the 1970s but could only be published in 1982, besides being his first work is also different in terms of format compared to the novels he had written in later years. This stuation becomes “alienation” when an individual position the others below. The same formation is valid for the societies. The concept of othering is seen frequently in belles lettres either personal or social levels. Orhan Pamuk dwells on the concept of “other” in his novels intensionally. In fact, it must be said that “other” is the dynamic which provides the factor of plot and conflict in his many novels. In this study, initially a brief and general description of the “woman” phenomenon is given. Later on, the impact and extent of the phenomenon of “woman” on the three generations of Işıkçı family's feelings, thoughts attitudes and behaviours in Cevdet Bey ve Oğulları have been analysed.

Keywords
Woman, Novel, Other, Individual, Society

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri