• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 27
  Bugün Toplam : 62
  Genel Toplam : 506016

II. Meşrutiyet Dönemi Yabancı Mekteplerinden Zükura(Erkeklere) Mahsus İngiliz Mektebi(Tedrisat Programı, Talimatı Dahiliyesi, Değerlendirilmesi)
(Brıtısh School For Boys, One Of The Foreıgn Schools In The 2nd Constıtutıonal Perıod (Currıculum, Internal Regulatıons, Evaluatıon) )

Yazar : İbrahim Caner Türk    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 4
Sayfa :
    


Özet
Bu çalışmada, II.Meşrutiyet dönemi mekteplerinden Zükura(erkeklere) Mahsus İngiliz Mektebi tedrisat programı, talimatı dahiliyesi aktarılıp analiz edilmektedir. Buna göre; Osmanlı Devleti topraklarında yabancı devletlerin açmış olduğu okulların sayısı 19. Yüzyılın sonları ve 20. Yüzyılın başlarında artış göstermiştir ve açılan bu okullardan birisi de 1905’de İstanbul’da kurulmuş Zükura(erkeklere) Mahsus İngiliz Mektebi’dir. Okulun idare heyetini başta İngiltere büyükelçisi ve konsolosu olmak üzere İngiliz vatandaşları oluşturmaktadır. Tedris heyeti de çoğunlukla İngiliz öğretmenlerden oluşmaktadır. Okul, İstanbul’da ikamet eden İngiliz çocuklarıyla çeşitli millet çocuklarına İngiliz terbiyesi vermeyi amaçlamaktadır. İlgili okul, öğrencilerini bir yandan lise sınıflarına ve ortaokul ve meslek okullarına hazırlayan, öbür yandan da genel bilgi veren bir eğitim kurumudur. Okul öğrencide azim ve metanet, özgür irade, mesuliyet hissi, özgüven, itaat fikri, dürüstlük, insaf ve doğrulukla muamele, temizlik ve beden sağlığı edinme gibi hasletleri kazandırmayı gaye edinmiştir. Bu doğrultuda tedrici olarak çeşitli disiplinlere dair bilgiler verilmektedir. Okuldaki müfredatın temel amacının İngiliz dilini ve kültürünü sevdirmek olduğu da anlaşılmaktadır. Bütün bu yönleriyle ilgili okulun eğitim açısından yararlı, ancak siyasi açıdan zararlı olduğu değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
II. Meşrutiyet dönemi, Zükura(erkeklere) Mahsus İngiliz Mektebi, Tedrisat programı, Talimatı dâhiliye

Abstract
In this study, the curriculum and internal regulations of “Zükura(erkeklere) Mahsus İngiliz Mektebi” is told and analyzed. Accordingly, the number of schools opened by foreign states in the territory of the Ottoman Empire increased in the late 19th and early 20th centuries, and one of these schools was the British School for Boys established in 1905. The school's administrative committee is made up of British citizens, primarily the British ambassador and consul. The teachers' committee mostly consists of English teachers. The school aims to give English education to British children and children of various nationalities residing in Istanbul. The school is an educational institution that prepares its students for high school classes and secondary and vocational schools on the one hand and that provides general information on the other. The school aims to bring in students some traits such as perseverance and fortitude, free will, sense of responsibility, self-confidence, the idea of obedience, honesty, treatment with fairness and accuracy, cleanliness and physical health. In this direction, information is given about various disciplines gradually. It is understood that the main purpose of the curriculum in the school is to popularize the English language and culture. Regarding all these aspects, the school is considered to be beneficial in terms of education, but politically harmful

Keywords
2ND Constitutional Period, British School For Boys,, Curriculum, Internal Regulations.

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri