• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 10
  Bugün Toplam : 14
  Genel Toplam : 512034

Haçlıların Düğün ve Cenaze Merasimlerine Müslümanların Bakışı
(Muslims' view of the Crusader Weddings and funerals )

Yazar : Gülşen İstek    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 3
Sayfa :
    


Özet
Dünya ve ahiret hayatının iki önemli merhalesi olan doğum ve ölüm, bütün toplumlarda aynı duygular etrafında şekillenmektedir. Ölüm hüznü, doğum ise beraberinde sevinci getirmektedir. Ancak doğumla birlikte dünyaya gelen çocuğun dinî kurumlar ve toplum tarafından kabul edilebilmesi için meşru bir evlilikten dünyaya gelmesi gerekmektedir. Bu nedenle Hıristiyanlıkta ve İslamiyet’te neslin devamını sağlayan düğünler ile kişinin Allah’a yaklaşmasını ve ahirete intikalini sağlayan ölümler belirli bir merasimle taçlandırılmıştır. 1098 yılından itibaren İslâm topraklarında mukim olmaya çalışan Haçlılarda da düğün ve cenaze merasimleri ayrı bir yer tutmaktadır. Nitekim yaptıkları bu merasimlerle yaşantısı, kültürü, dili ve dini kendilerinden farklı Müslümanlar arasında örfî ve dinî uygulamalarını devam ettirmeye çalışmışlardır. Bu çalışmanın amacı, Haçlıların İslâm topraklarında gerçekleştirdikleri düğün ve cenaze merasimleri hakkında bilgi vermek ve Müslümanların bu merasimlere bakış açısını göstermektir. Bu nedenle çalışmanın araştırma aşamasında İslâm tarihi kaynaklarının yanı sıra Latin, Süryani ve Ermeni kroniklerinden yararlanılmış ve muhtelif eserlerle de çalışma zenginleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İslâm Tarihi, Haçlılar, Düğün, Cenaze, Müslümanlar.

Abstract
Birth and death, two important stages of world and hereafter, are shaped around the same emotions in all societies. Death brings sadness and birth brings joy. However, the child must be born from a legitimate marriage in order to be accepted by both religious institutions and society. Therefore, the weddings that ensure the continuation of the generation and the deaths that bring the person closer to Allah and the hereafter are crowned with a certain ceremony in both Christianity and Islam. Wedding and funeral ceremonies have a special place in the Crusaders who have been trying to be a resident of the Islamic land since 1098. As a matter of fact, they have tried to continue their tradition and religious practices among Muslims whose lives, culture, language and religion are different from their own. The aim of this study is to give information about the weddings and funerals carried out by the Crusaders in the eastern territories and to show the perspective of Muslims on these ceremonies. For this reason, in the research phase of the study, besides the sources of Islamic history, Latin, Syriac and Armenian chronicles were used and the study was enriched with various works.

Keywords
Islamic History, Crusaders, Wedding, Funeral, Muslims.

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri