• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 27
  Bugün Toplam : 62
  Genel Toplam : 506016

İspanya'da Endülüs Mirası Üzerine Bir Değerlendirme
(An Assesment on the Heritage of Al-Andalus in Spain )

Yazar : Lütfü Şeyban    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 4
Sayfa :
    


Özet
İslam tarihinden günümüze dek süren geleneksel İslami algıya göre bugün İspanya, Portekiz ve Güney Fransa toprakları (İber Yarımadası veya İberya) halen Endülüs’tür. Dolayısıyla bu ülkelerdeki insan ve kültür varlığı, dünyadaki bütün Müslüman halklar için önemli ve ilgilenmeye değer bir konudur. Bu çalışma bilimsel bir Endülüs kültür varlıkları saha araştırmasının değerlendirmesi niteliğindedir. Amacı, tarihte asırlarca biz Müslümanların yurdu olmuş Endülüs’e ve orada inşa edilmiş olan medeniyetten bugüne kalan maddi-manevi kültürel mirasa dikkat çekmektir. Bu çalışmaya konu olan İspanya’daki Endülüs kültür varlıkları, tarafımızdan hazırlanan ve yürütülen saha araştırması projesinin gerçekleşmesi sayesinde bir kitap şeklinde yakında yayımlanacaktır. Kitap beş yıllık bir araştırma sürecinin ürünü olup, en mühim yanı şüphesiz yerinde araştırmaya dayanmasıdır. Çünkü hem Endülüs kültür varlıkları hem de kısmen bugünkü Müslümanlarla ilgili bilgilere, kütüphane çalışmasından ziyade saha çalışmaları sayesinde erişilmiştir. Saha çalışmalarımız ise 2011, 2012, 2013 ve 2019 yıllarında gerçekleşmiştir. İspanya’nın kuzey şeridi ve kuzey-batı bölgesi hâricinde hemen tüm şehirlere bizzat giderek yerinde tespit çalışması yapmış ve bilgi-fotoğraf temin etmiş bulunmaktayız.

Anahtar Kelimeler
Endülüs, İspanya, İslam, kültürel miras.

Abstract
According to the traditional Islamic perception from the history of Islam to the present, the lands of Spain, Portugal and Southern France (Iberian Peninsula or Iberia) are still Al-Andalus. Therefore, the human and cultural presence in these countries is an important and worthwhile issue for all Muslim peoples in the world. This study is the evaluation of a scientific Andalusian cultural property field study. Its aim is to draw attention to Al-Andalus, which has been the homeland of us Muslims for centuries and the material-spiritual cultural heritage that has survived from the civilization built there. Andalusian cultural assets in Spain, the subject of this study, will soon be published as a book thanks to the realization of the field research project prepared and carried out by us. The book is the product of a five-year research process, the most important of which is undoubtedly that it is based on on-site research. Because, information about both Andalusian cultural assets and partly Muslims today was reached through field studies rather than library work. Our field work took place in 2011, 2012, 2013 and 2019. Except for the north strip of Spain and the north-west region, we have personally visited almost all cities and have made on-site determinations and provided information and photographs.

Keywords
Al-Andalus, Spain, Islam, cultural heritage.

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri