• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 24
  Bugün Toplam : 78
  Genel Toplam : 506032

Farsça Mistik Eserlerin Dil Estetiği Üzerine Bir Tartışma
(A discussion on the aesthetics of the language of Persian mystical works )

Yazar : Lütfen Seçiniz    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 4
Sayfa :
    


Özet
Dil, yazılı eserlerin entegre bir unsurudur ve bu nedenle mistik eserlerin edebi dilin nasıl kullanıldığı açısından incelenmesi bir dilin edebilik derecesini anlamak için gereklidir. Bu amaçla, literatürü doğru tanımlamalı ve literatürü belli kriterlerle gözden geçirmeliyiz. Bu makalede edebiyat güzel, düzenli, hakim anlayıştan farklı ve okuyucu veya dinleyicinin duygularını uyandırır bir konuşmadır. Bu çalışmada, ilk olarak edebiyattaki tanımıyla hicri 5. ve 6. yüzyıllarda Farsça’nın bazı mistik eserleri ele alınmıştır. Daha sonra, retorik bilimlere dayalı olarak bu eserlerin edebiyattan ne ölçüde yararlandığı belirlenmiş ve mistik eserler farklı bölümlere ayrılmıştır. Mistik eserlerin dilleri arasında belirgin farklar vardır. Bazı eserlerin amacı dilin mekanik işlevini ele almaksızın sadece anlamı iletmektir. Bu tür çalışmalar edebiyattan faydalanmamaktadır. Bu yüzden dilin estetik yönlerine değinmez ve kullanılan dil okuyucunun duygularını kabartmaz. Buna karşılık, bazı eserlerin temel amacı ise okuyucuda güzellik ve zevk duygusu yaratmak; ikincil bir amaç olarak da anlamı iletmektir. Bu eserlerin edebi yönleri zirvededir ve hatta Hâce Abdullah Ensârî’nin “Münâcâtnâme” gibi bazı eserleri şiire çok yakındır. Bildiğimiz kadarıyla, bunlar düzyazı şiir olarak ele alınmaktadır. Bazı eserler iç içe geçmiştir, dilleri bazen edebi, bazen de dilsel güzelliklerden yoksundur. Bu perspektifle, üç çeşit mistik eseri ele alacağız: Saf Mistik Eserler, Edebi Mistik Eserler ve Arada Kalan Eserler.

Anahtar Kelimeler
Anlam Geçişi, Linguistik Estetik, Mistik Eser, Edebi Eser, Arada Kalan Eserler.

Abstract
Language is an integral element of written works, therefore, the study of mystical works in terms of how they use literary language is necessary to understand the extent of their literariness. To this end, we need to give a proper definition of the literature and then review the literature with its criteria. Literature in this essay is a speech that is beautiful, organized, different from mainstream speech, different and unfamiliar and arouses the reader or listener's emotions. In this article, first, with the defined definition of literature, some mystical works of Persian language in the fifth and sixth centuries AH have been studied, Then, based on rhetoric and rhetorical sciences, the extent to which these works benefit from literature is determined, then mystical works will be divided into different sections. There are obvious differences between the languages of mystical works. The purpose of some works is to convey meaning only, and to have ceased to the mechanical function of the language. Such works do not benefit from language literature. So they do not go into the aesthetic aspects of the language and do not excite the emotions of the reader. In contrast, the primary purpose of some works is to create a sense of beauty and delight in the reader, although their secondary purpose is to convey meaning; The literary aspects of these works are at their peak, and even some works, such as Khwajeh Abdullah Ansari’s Mounaajaat nameh come very close to poetry; As far as we can tell, these are prose poetry. Some of the works are intertwined, sometimes their language is literary and sometimes devoid of linguistic beauties. So with this perspective, we will have three types of mystical work: pure mystical work, literary mystic work, and intermediate work.

Keywords
Meaning Transition, Linguistic Aesthetics, Mystical Work, Literary Work, Intermediate Work.

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri