• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 27
  Bugün Toplam : 73
  Genel Toplam : 506027

Balıkesir’e Değer Katmış Şahsiyetlerden: Kuvâ-yı Milliye Kahramanı ve Milli Mücahid Balıkesir Belediye Başkanı Keçecizade Hafız Mehmet Emin Bey
(Of the People Who Added Value to Balikesir: Force to The National Hero and National Mujahid (Fighter) Balikesir Mayor Keçecizade Hafiz Mehmet Emin Bey )

Yazar : İsmail Oğuz    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 4
Sayfa :
    


Özet
Keçeci zade Hafız Mehmet Emin Bey, Balıkesir’e değer katan bir şahsiyettir. Keçeci, zahire tüccarı olarak ünlenmiş, daha sonra Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı ve Balıkesir Belediye Başkanlığı yapmıştır. Kendi adı ile anılan “Keçeci Suyu”nu Balıkesir’e getirmiştir. İzmir Büyük Kongresi’ne Balıkesir temsilcisi olarak katılmıştır. Balıkesir Belediye Başkanı olarak İzmir’in işgaline karşı çıkmış ve arkadaşları ile oluşturdukları Redd-i İlhak hareketi ile Yunan işgaline karşı mücadele etmiştir. Balıkesir Kongrelerinde Heyet-i Merkeziye üyesi seçilmiştir. Hukuki mücadele yanında silahlı mücadelede de bulunmuştur. Sivil olmasına karşın Anzavur’a ve işgalci Yunan kuvvetlerine karşı, oluşturduğu milli müfrezelerin komutanı olarak takip harekâtına ve muharebelere katılmıştır. Sivil olarak katıldığı muharebelerden başarı ile dönmesini bilmiştir. Zaferden sonra Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF) içerisinde yer alarak hizmetlerine devam etmiştir. O, 56 yıllık görece kısa ömrüne pek çok iş ve hizmet sığdırmış bir millî mücahittir. Çalışmamızda Keçeci zade Hafız Mehmet Emin Bey’in doğumundan vefatına değin yapmış olduğu hizmetleri, görevleri, ailesi ve çocukları, eğitim durumu, İzmir’in işgalinden sonra Balıkesir Kuva-yı Milliyesi içindeki faaliyetleri, kongrelere iştiraki, ticari ve siyasi faaliyetleri ele alınacaktır. Çalışmamızda araştırma, inceleme, sözlü tarih ve yerel tarih yöntemleri ile bilgi ve belgeler toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Keçeci zade, Hafız Mehmet Emin Efendi, Milli Mücahid, Balıkesir, Milli Mücadele, Kuva-yı Milliye, Tüccar

Abstract
Keçeci zade Hafiz Mehmet Emin Bey is a person who adds value to Balikesir. Keçeci became famous as a grain merchant and later became the President of Balikesir Chamber of Commerce and Mayor of Balikesir. He brought “Keçeci Water”, which is known with his name, to Balikesir. He participated in the Izmir Grand Congress as a Balikesir representative. As the Mayor of Balikesir, he opposed the occupation of İzmir and fought against the Greek occupation with The Annexation Rejection movement (Redd-i İlhak hareketi) he formed with his friends. He was elected as a member of the Committee of the Central (Heyet-i Merkeziye) in Balikesir Congresses. Besides the legal struggle, he also participated in the armed struggle. Although he was a civilian, he participated in the pursuit operations and battles as the commander of the national detachments he formed against Anzavur and the invading Greek forces. He was able to successfully return from the battles he participated in as a civilian. After the victory, he continued his services by taking part in the Republican People’s Party. He is a national mujahid who put many jobs and services in his relatively short life of 56 years. In our study, the services of Keçeci zade Hafiz Mehmet Emin Bey from his birth until his death, his duties, his family and children, his education status, his activities within the National Forces of Balikesir after the occupation of İzmir, his participation in congresses, his commercial and political activities will be discussed. In our study, information and documents were collected through research, analysis, oral history, and local history methods.

Keywords
Keçeci zade, Hafiz Mehmet Emin Efendi, National Mujahid (Fighter), Balikesir, National Struggle, Nat

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri