• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 28
  Bugün Toplam : 72
  Genel Toplam : 506026

Sultan Alparslan’ın Anadolu Fetih Güzergâhı Üzerinden Bir Kültür Rotası Önerisi
(Sultan Alparslan's Proposal for a Cultural Route on the Anatolian Conquest Route )

Yazar : Mehmet Hanifi DİNÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 4
Sayfa :
    


Özet
Kültürel birikim; aynı coğrafyanın kültür bakiyelerinin zamandan zamana, insandan insana aktarılarak mamur hale getirilmesiyle vuku bulmaktadır. Dahası kültür hatırlanabildiği ve korunarak değerli kılındığı sürece bir öncekinin bir sonrakine aktarabildiği bir mirastır. Ancak yeryüzünde pek az coğrafya bu mirastan hissesine düşeni alabilmiştir. Bu noktada Anadolu neredeyse insanlık kadar eski olan tarihiyle kültür bakiyesini zenginleştirmiş ve malik olduğu zenginliği miras statüsüne eriştirmiştir. Öyle ki, bu zenginlik değişen dünya düzeniyle birlikte pek çok sektör için ticari bir meta hüviyeti kazanmaya başlamıştır. Bu sektörlerin başında hiç şüphesiz ki, turizm gelmektedir. Gerçekten de turizm paydaşları özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren kültürün pazarlanabilen bir meta olduğuna kanaat getirmiştir. Böylece kültüre dayalı rotalar oluşturarak sektöre ivme kazandırmaya çalışmışlardır. Ancak başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok yerinde uygulana gelen kültür rotası seyahatleri, kültürel birikim noktasında büyük bir zenginliğe sahip olan Türkiye’de emsallerine göre sınırlı kalmıştır. Bu nedenle disiplinler arası nitelikte olan bu çalışmada modern Türkiye’nin sınırları dâhilinde pek çok kültür rotası çizilebileceği öngörülmüştür. Dahası bunlar arasında Türk-İslam rotasının coğrafi olarak Orta Asya’dan başlayıp Anadolu üzerinden Avrupa’ya kadar götürülebileceği vurgulanarak ve Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın özelinde hareket edilerek, sultanın Malazgirt Zaferi öncesi Anadolu’da gerçekleştirdiği fetih güzergâhı temel alınarak, bir kültür rotası önerisi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sultan Alparslan, Kültür Rotası, Kültürel Miras

Abstract
Cultural background results in the cultural residues of the same geography being made prosperous by transferring them from ages to ages, from person to person. Moreover, culture is a legacy that can be passed on from the previous to the next as long as it can be remembered, preserved, and valued. However, very few geographies on earth have been able to get their share from this heritage. At this point, Anatolia has enriched its cultural balance with its history, which is almost as old as humanity, and its wealth has attained the status of heritage. Such that, this wealth has begun to become a commercial commodity for many sectors with the changing world order. Undoubtedly, tourism comes first among these sectors. Indeed, tourism stakeholders have decided that culture is a marketable commodity, especially since the middle of the 20th century, and have tried to accelerate the sector by creating culture-based routes. However, cultural route travels applied in many parts of the world, especially in Europe remained limited in Turkey compared to its peers having a great wealth of cultural accumulation point. It is predicted that many cultural routes can be drawn within the scope of modern Turkish science, which has such an interdisciplinary nature. Moreover, emphasizing that the Turkish Islamic route can be geographically taken from Central Asia to Europe through Anatolia, and a cultural route proposal based on the Sultan's conquest route in Anatolia prior to the Malazgirt Victory, acting specifically on Alparslan, the Great Seljuk Sultan.

Keywords
Sultan Alparslan, Culture Route, Cultural Heritage

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri