• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 37
  Bugün Toplam : 82
  Genel Toplam : 506036

Pezdevinin Hilafet Teorisinin Temel Dayanakları
(Basic Grounds of Al-Bazdawi’s Caliphate Theory )

Yazar : Fatma Pınar    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 4
Sayfa :
    


Özet
Mâverâünnehir bölgesinde imamların imamı olarak bilinen Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî, on ikinci yüzyılda yetişmiş önemli İslâm âlimlerinden biridir. Birçok kelâmî meseleyi anlaşılır bir forma sokmak suretiyle Mâtürîdiyye’nin sistemli bir mezhep olarak gelişmesinde önemli bir yeri olan Pezdevî’nin üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan biri de hilâfettir. Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslâm âleminde ilk ciddi ihtilaf olarak bilinen hilâfet meselesi Havâric, Mürcie ve Şîa gibi fırkalarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. İslâm düşünce tarihinde ayrışmalara sebebiyet verecek kadar mühim olan bu meselede, tartışmanın çıkış noktası, tarafları, tarafların görüşleri ve görüşlerini temellendirmede dayandıkları delillerin tespiti bu çalışmanın temel amacıdır. Ayrıca ünlü Mâtürîdî kelâmcısı Pezdevî’nin perspektifinden hilâfet meselesinin tespiti de Mâtürîdîyye’nin hilâfet görüşünü tespit ve temellendirme noktasında bu çalışmayı önemli kılan bir diğer husustur. Zira Mâtürîdîyye mezhebinin kurucusu olan Mâtürîdî, mezhebin temel prensiplerini belirlediği “Kitâbü’t-Tevhîd” isimli eserinde hilâfet meselesine yer vermemiştir. İşte bu gerekçelerle araştırmaya değer bulduğumuz bu konuyu Pezdevî’nin “Usûlü’d-dîn” isimli eserinden hareketle, açıklayıcı ve zaman zaman karşılaştırmalı bir yöntem kullanmak suretiyle sunmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler
Pezdevi, İmam, İmamet, Hilafet

Abstract
Abu al-Yusr al-Bazdawi who is known as the imam of imams in Mawara' al-Nahr region is one of the significant Islamic scholars in the twelfth century. Caliphate is one of the issues that was addressed by Al-Bazdawi who has an important place in the development of Maturidiyya as a systematic sect by making many kalam issues understandable. Caliphate issue which is known as the first serious disputes in Islamic world after the death of Prophet Muhammad provided a basis for sects such as Kharijites, Murji'ah and Shia to emerge. This study mainly aims to detect the starting point of the dispute, its parties, the opinions of the parties and the evidence on which they based their opinions regarding this issue which is significant to cause separation in the history of Islamic thought. Furthermore, another aspect making this study significant is to detect and ground caliphate issue from the perspective of Maturiddiya theologian Al-Bazdawi along with the caliphate view of Maturiddiya because Maturidi who is the founder of Maturiddiya sect did not include caliphate in his work titled “Kitab al-Tawhid” in which he specified the basic principles of the sect. Therefore, we aimed to present this issue which we deemed necessary to study based on Al-Bazdawi’s work titled “Usul al-Din” by employing a descriptive and sometimes comparative method.

Keywords
: Bazdawi, Caliphate, Caliph, Imam.

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri