• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 30
  Bugün Toplam : 65
  Genel Toplam : 506019

Türk siyasî hayatında şeyh kasım küfrevî (1920-1992)
( SHEIKH KASIM KÜFREVI IN TURKISH POLITICAL LIFE (1920-1992) )

Yazar : Lütfen Seçiniz  Şeyma Arvas  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 4
Sayfa :
    


Özet
Türkiye Büyük Millet Meclis’i kurulduğu yıldan bu yana temsil ettiği toplumun farklı şahsiyetlerine siyasî ev sahipliği yapmıştır. Bu şahsiyetlerden şüphesiz en dikkat çekenlerin başında dinî yönü ağır basan milletvekilleri olmuştur. Birinci Meclis’in bünyesinde barındırdığı bu milletvekillerini daha sonraki dönemlerde görmek hemen hemen imkânsızdır. İkinci TBMM’nin kuruluşuyla bazı gruplar meclis dışı bırakılmış ve bu durum Atatürk’ün ölümüne kadar devam etmiştir. Atatürk’ün ölümünün ardından laiklik ilkesinin esnetilmesi meclis içinde de kaçınılmaz olmuştur. Özellikle çok partili hayata geçiş evresinde kurulan yeni partilerin ve iktidarın oy kaygısı Atatürk döneminde tasfiyeye uğramış şeyh-ağa profilinin desteği partiler tarafından önem kazanmıştır. Nitekim bu durum şeyh ve muhtelif tarikat üyelerinin meclis içinde faal rol oynamasını beraberinde getirmiş ve bu gruba giren şahsiyetlerden kimisi inkılâp karşıtı olmuş kimisi de inkılapçı kimliğin dışına çıkmamıştır. Bu noktadan hareketle incelememizde inkılapçı kimliğine yakın misyon sergilediğine kanaat getirdiğimiz Ağrı mebusu ve Nakşî Tarikatı şeyhi Şeyh Kasım Küfrevî’nin hususi ve siyasi hayatını, aynı zamanda şeyh kimliğinin milletvekili olmasındaki etkisini ele almaya çalışacağız. İnceleme yapılırken, arşiv, TBMM Zabıtları, süreli yayınlar ve araştırma eserlerden faydalanılarak konuya objektif bir biçimde yaklaşılmış, gereksiz ayrıntılardan kaçınılarak sade bir inceleme ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Küfrevî, Şeyh, Ağrı, Nakşibendilik.

Abstract
Grand National Assembly of Turkey to represent the different personalities of the society since its establishment has made political home. Undoubtedly, the most striking of these personalities were the deputies whose religious aspect was dominant. It is almost impossible to see these deputies that the First Assembly has in its body in later terms. With the establishment of the Second Parliament, some groups were excluded from the parliament and this situation continued until Atatürk's death. After the death of Atatürk, stretching of the principle of secularism was also inevitable within the parliament. Particularly, the voting anxiety of the new parties and the government that was established in the transition to multi-party life and the support of the sheikh-agha profile, which was liquidated during the Atatürk period, gained importance by the parties. As a matter of fact, this situation brought with it the active role of the sheikh and the members of various orders in the parliament, and some of the individuals included in this group were anti-revolutionary and some did not go beyond the revolutionary identity. While conducting the examination, the subject was approached objectively by making use of archives, TBMM Minutes, periodicals and research works, and a simple examination was tried to be presented by avoiding unnecessary details. From this point of view, we will try to discuss the private and political life of the Ağrı deputy and the Nakşi Sect sheikh, Sheikh Kasım Küfrevi, whom we believe to be displaying a mission close to his revolutionary identity, as well as the effect of his identity as a sheikh as a deputy. While conducting the examination, the subject was approached objectively by making use of archives, TBMM Minutes, periodicals and research works, and a simple examination was tried to be presented by avoiding unnecessary details.

Keywords
Küfrevi, Sheikh, Ağrı, Naqshbandi.

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri