• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 36
  Bugün Toplam : 82
  Genel Toplam : 506036

taşlama hiciv rap
(Grinding satire rap )

Yazar : Elif Kuyumcu    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 4
Sayfa :
    


Özet
Edebiyatımızın (özellikle Âşık edebiyatımızın) nazım türlerinden biri olan taşlamalar; bireyin, toplumun, kurumların aksayan yönlerini eleştirmek için yazılan şiirlerdir. Gerek sosyal gerekse de siyasi olaylar ve kişiler arası tartışmaların etkisiyle meydana gelmiş hiciv örneklerine ilk olarak XIV. ve XV. yüzyıllar arasında rastlanırken XVII. yüzyılda ise hiciv edebiyatının doruğa çıktığı görülür. Buna XXI. yüzyılda Türk rap sanatını da dâhil edebiliriz. Türkçe rap olarak adlandırılan ve ülkemizde de günümüzde zengin bir kültürel unsur halini alan ürünlerin temeli ise Türkiye’de değil Almanya’da yaşayan Türkler tarafından atılmıştır. Türk edebiyatının her döneminde eleştiri şiirlerine yer verilmiştir. Edebiyatımızda eleştiri şiirlerini “taşlama, hiciv, rap” olarak üç ana başlıkta toplamak mümkündür. Bu üç eleştiri şiiri bulunduğu zaman ve edebi anlayışlara göre farklılıklar barındırsa da değindiği konular ve duygu dünyası itibariyle büyük bir benzerlik göstermektedir. Özellikle günümüzün taşlama ve hicivleri olarak tanımladığımız rap şarkıları bir bakıma taşlamaların ve hicivlerin devamı niteliği de taşımaktadır. Makalede bu benzerliklere özellikle dikkat çekilmiş ve bu konuya çeşitli örneklerle açıklık getirilmeye çalışılmış bununla birlikte XXI. yüzyılda Türk edebiyatında yaşamış şairlerin de (rap sanatçılarının da) şiirleri taranmış, örneklem yöntemi kullanılarak günümüzde en sık işlenen konular başlıklar altında toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hiciv, rap, taşlama, eleştiri şiiri, satirik şiir

Abstract
Grits, one of the poem types of minstrel literature; poetry is written to criticize the fragile aspects of the individual, society, and institutions. Written under the influence of both social and political developments, and individual conflicts, the first satiric examples have origins in the didactic works of 14th and 15th centuries. Especially after 16th century there is a certain increase in the number of writers and satires. 17th century is widely accepted as the era of most unique authors. We can also include Turkish rap art in the 21th century. The foundation of the products, which are called rap in Turkish today and which can be said to have acquired a place in our country with its own specifics and become a cultural element by becoming rich, was laid by Turks living in Germany, not in Turkey. Critical poems have always been included in Turkish literature. Rap music genre is one of them. Although these three criticism poems differ according to literary understandings they show great similarities as a result of the issues they address and the worlds of emotion. Especially rap songs that we define as today's grinding and satires are a continuation of the grinding and satires in a way. The article drew particular attention to these similarities and tried to clarify this issue with various examples. The poems of the minstrels who lived in Turkish literature during the 21th century were scanned and collected using the sampling method under the headings most frequently handled by the Turkish literature lovers during this

Keywords
Grinding, rap, burlesque, critical poetry, satirical poetry

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri