• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 25
    Bugün Toplam : 10
    Genel Toplam : 558405

XIX. Yüzyılda Piyano ve Osmanlı Kadını
( Piano and Ottoman Women In The XIX .Th Centruy )

Yazar : Arif GÜZEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1
Sayfa :
    


Özet
XIX. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nin idari ve sosyal alanda büyük değişimlere uğradığı bir çağdır. Devletin yapısal değişiminin yanında sosyal alanda da birçok değişim gözlenir. Bu sosyal değişimlerden biriside müzikal dönüşümdür. Batı müziğinin Osmanlı topraklarında kabul görmesiyle birlikte bu müziğin en mühim sazı (enstrümanı) olan piyano hem Osmanlı Sarayı’nda hem de “Osmanlı kentlisi” arasında Avrupai görünümün ve müzikal estetiğin simgesi olarak yaygınlaşır. Bu değişim rüzgârları Osmanlı kadınını da içine alır. Kadın sultanlar, devlet adamlarının kızları ve hâli vakti yerinde olan aileler özel hocalar aracılığıyla piyano eğitimi almaya başlarlar. Müzikal dönüşüm, kadınların sosyal hayata katılımlarını kolaylaştıracak bir basamak olur. Yetenekli Osmanlı kadını piyano icra etmekteki maharetini gösterir. Gerek saray gerekse toplum içerisinden fevkalade kadın piyano icracıları ve besteciler çıkar. Bu çalışmada Osmanlı müzikal dönüşüm süreci piyano ve piyano icracısı Osmanlı kadınları üzerinden değerlendirilerek sosyal dönüşümün açıklanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Piyano, Müzik, Kadın

Abstract
The XIX. Th century is an era when the Ottoman State under went great changes in the administrative and social spheres. In addition to the structural change of the state, many changes are observed in the socialfield. One of these social changes is musical transformation. With the acceptance of Western music in the Ottoman lands, the piano, the most important instrument of this music, has become wide spread as a symbol of European appearance and musical aesthetics both in the Ottoman Palace and among the “Ottoman Urbanist”. These winds of change include Ottoman women. Women Sultans, daughters of statesmen and well-off families start to study piano through private teachers. Musical transformation becomes a step that will facilitate women's participation in social life. Talented Ottoman woman shows her skill in performing the piano. Outstanding female piano performers and composers emerge from both the palace and the community. In this study, it was aimed to explain the social transformation by evaluating the Ottoman musical transformation process over the piano and piano performer Ottoman women.

Keywords
Ottoman Empire, Piano, Music, Women

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri