• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 22
  Bugün Toplam : 60
  Genel Toplam : 506014

Azerbaycan, Sovyet iktidarının ilk yıllarında büyük güçlerin Kafkasya politikasında
(Azerbaijan in the Caucasian policy of major powers in the first years of Soviet power )

Yazar : Lütfen Seçiniz    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 4
Sayfa :
    


Özet
Məqalədə Azərbaycanda getmiş müqavimət hərəkatında xarici amilin rolu məsələsi araşdırılılmışdır. Bu zaman Fransa və İngiltərə kimi iri Avropa dövlətlərinin, eləcə də Polşanın bu istiqamətdəki fəaliyyətinə dair yeni faktlar təhlil edilərək, elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir. Məqalədə həmçinin Ankara hökumətinin Qafqaz siyasəti və onun yerli xalqların sovet rejiminə qarşı apardığı mübarizəyə dəstəyi problemi də araşdırılmışdır. İlkin qaynaqların təhlili nəticəsində belə bir qənaətə gəlinmişdir ki, Sovet Rusiyasının inqilabın Şərq ölkələrinə ixracı strategiyasında mühüm platsdarm funksiyasına malik Azərbaycan XX əsrin 20-ci illərində iri dövlətlərin Qafqaz siyasətində xüsusi yer tutmuşdur.

Anahtar Kelimeler
Qafqaz siyas?ti, bolşevik Rusiyası, sovet hakimiyy?ti, sovetl?şm?, üsyan, Qızıl ordu

Abstract
The article examines the role of external factors in the resistance movement in Azerbaijan, which arose after the Sovietization of the republic. At the same time, new facts were analyzed and introduced into scientific circulation about the activities of large European countries, such as France and England, as well as Poland, which provide support to a wide range of anti-Soviet forces in the region. The article also examines the policy of the Ankara government in the Caucasus and its position on the struggle of the Caucasian peoples against the Soviet regime. As a result of the analysis of primary sources, it was concluded that Azerbaijan, as an important platform in the strategy of exporting the revolution of Soviet Russia to the East, occupied a special place in the Caucasian policy of the major powers in the 1920s.

Keywords
Caucasian politics, Bolshevik Russia, Soviet power, Sovietization, the rebellion, the Red Army

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri