• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 21
    Bugün Toplam : 14
    Genel Toplam : 558409

Türk Birliğinin Pedagojik Bileşeni: Türk Dünyası Gaspıralı Programı
(Pedagogical Component of the Turan Union: Turkish World Gaspirali Program )

Yazar : Kemal Girgin    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 3
Sayfa :
    


Özet
Bu makalenin amacı Türk Dünyasında ortak bir eğitim programı oluşturabilmektir. Toplumların ve bireylerin birbirine yakınlaşması ve onlar arasında bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik alanlarda olduğu kadar enformasyon teknolojisi ve kültürel alanlarda da her türlü diyaloğun ya da iletişimin kurulması bir zorunluluk hâlini almaktadır. Bu makalede Türk Dünyası ortak eğitim modeli, bir proje olmaktan çok, bir 'hedef, bir 'yol haritası' olarak ele alınması ve bu yolda "bir yenilenme, değişim ve dönüşüm süreci için zihinsel, bedensel ve ekonomik olarak yoğun bir çaba harcanması gerektiği" şeklinde bir tema işlemektedir. Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplulukları ile ortak bir eğitim modeli, meseleler ve çözümleri, bu uğurda yapılan çalışmalar, gündeme gelen görüşler, öneriler hakkında yapılan değerlendirmelere yer verilmiştir. Türk dünyasında eğitim, öğretim, gençlik, kültür ve spor alanlarında yapılan ve yapılabilecek çalışmalar irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türk Dünyası, Eğitim, Gaspıralı Eğitim Programı, Turan Birliği

Abstract
The aim of this article is to create a common education program in the Turkish World. It becomes a necessity for societies and individuals to get closer to each other and to establish all kinds of dialogue or communication between them in scientific, technological, social and economic fields as well as in information technology and cultural fields. In this article, it is stated that the common education model of the Turkish World should be handled as a 'goal, a' road map 'rather than a project and that "a mental, physical and economic effort should be made for a renewal, change and transformation process" a theme works. A common education model with Turkish Republics and Turkish communities, issues and solutions, studies for this cause, opinions raised and suggestions were included. Studies in the Turkish world in the fields of education, training, youth, culture and sports have been examined.

Keywords
Turkish World, Education, Gaspirali Education Program

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri