• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 12
  Bugün Toplam : 14
  Genel Toplam : 512034

KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ KÜLTÜREL MİRAS: YORGANCILIK MESLEĞİNİN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ
(The Cultural Heritage That Has Been Faced to Dısappearance: The Change and Transformation of The Quiltıng Profession )

Yazar : Ayşegül KOYUNCU OKCA  Ayşegül ELİBOL TÜFEKÇİ, Gizem ERTEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 3
Sayfa :
    


Özet
Kültür, tabiatın verdiklerine karşılık insanoğlu tarafından ortaya konan her türlü üretimi kapsamaktadır. Türk kültüründe yüzyıllardır farklı teknikler ile üretilen el işçiliği örnekleri, tarihsel süreç içerisinde gelişim göstererek kültürel ögeler haline gelmiştir. Bu ögeler içerisinde yorganlar geçmişten günümüze kültürel ve sosyal değerlerin en önemli taşıyıcılarından biri olmuştur. Yorgancılığın Anadolu’da yüzyıllardır yaşayan bir meslek olmasının yanında geleneksel üretim yöntemlerinin kayıt altına alınması, yorgancılık mesleğini günümüzde icra eden ustaların illere göre dağılımının tespiti, geleneksel yöntemler ile üretilen yorganların tasnifinin yapılması ve bu üretimlerin koruma altına alınması kültürel mirasın devamlılığı açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada yorgan kültürel bir değer olarak genel anlamı ile ele alınmış, yorgancılık mesleğinin değişim-dönüşümü üzerinde durulmuş ve kaybolmaya yüz tutmuş olan bu mesleğe dikkat çekmek amaçlanmıştır. Çalışmanın gerçekleşmesi için detaylı bir literatür taraması yapılmış, bilimsel veri elde etme tekniği olarak da gözlem ve söyleşi teknikleri kullanılmıştır. Ayrıca tarafımızdan çekilen fotoğraflar ile metin kısmı desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kültür, Kültürel Miras, Çeyiz, El Sanatları, Yorgan.

Abstract
Culture includes all kinds of production produced by human beings in return for what nature gives. Handcrafting samples produced with different techniques in Turkish culture for centuries have developed in the historical process and have become cultural elements that are transferred to future generations. Among these elements, quilts have been one of the most important carriers of cultural and social values from past to present. Quilting is a profession that has been living in Anatolia for centuries, and it is important to record traditional production methods, to determine the distribution of the masters of the quilt making profession today, to classify the quilts produced with traditional methods and to protect these productions in terms of the continuity of cultural heritage. In this study, the quilt has been handled as a cultural value in its general meaning, and it is aimed to draw attention to this profession, which is about to be lost, by emphasizing the change and transformation of the quilt business. Suggestions are presented to ensure the sustainability of the quilt making profession as a cultural value. A detailed literature review was made for the realization of the study, and the observation and conversation technique was used as a scientific data acquisition technique. Besides, the text part was supported by the photographs taken by us.

Keywords
Culture, Cultural Heritage, Dowry, Handicrafts, Quilt.

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri