• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 18
    Bugün Toplam : 10
    Genel Toplam : 558405

Okul Öncesi Eğitimine Devam Eden 48-72 Aylık Çocukların Rekabet Stilleri İle Çocuklara Yönelik Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişki Düzeyi
(The Relationship Level Between The Competition Styles Of 48-72 Month-Old Children Attending Preschool Education And Their Parents' Attitudes Towards Children )

Yazar : Nurullah Bülbül  Dr. Öğr. Üyesi MİNE AKKAYNAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1
Sayfa :
    


Özet
Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi eğitimine devam eden çocukların rekabet stilleri ile çocuklara yönelik ebeveyn tutumları arasındaki ilişki düzeyini açıklamaktır. Okul öncesi dönem çocuklarının sergilemiş oldukları rekabet stilleri ile aile içerisinde ebeveynlerin çocuklarına karşı sergilemiş oldukları ebeveyn tutumları arasında anlamlı ilişkiler olması öngörülmektedir. Araştırmanın evrenini 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul’un Eyüp Sultan, Fatih, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde bulunan 18 farklı okul öncesi eğitim kurumunda eğitimine devam etmekte olan 280 çocuk ve ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırmada verileri toplamak için “Kişisel Bilgi Formu”, ebeveyn tutumlarını ölçümlemek amacıyla, “Ebeveyn Tutum Ölçeği” kullanılırken, okul öncesi çocukların üç boyutta şekillenen rekabet stillerini ölçümlemek için “Okul Öncesi Rekabet Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 24.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda demokratik ebeveyn tutumları geliştikçe bundan çocukların başkalarına odaklı rekabet stillerinin pozitif yönde etkilendiği; “Otoriter Ebeveyn tutumu” ile “Aşırı Koruyucu Ebeveyn Tutumunun” çocukların “Göreve Odaklı Rekabet” stillerini negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi eğitim, 48-72 Aylık Çocuklar, Rekabet Stilleri, Ebeveyn Tutumları

Abstract
The main aim of this research is to explain the level of relationship between the competitive styles of children attending preschool education and parental attitudes towards children. It is predicted that there will be significant relationships between the competitive styles of preschool children and the parental attitudes of parents towards their children. The universe of the study consists of 280 children and their parents who continue their education in 18 different pre-school education institutions in Eyüp Sultan, Fatih, Kağıthane and Şişli districts in the 2018-2019 academic year. In the study, "Personal Information Form" was used to collect data and "Parental Attitude Scale" was used to measure parental attitudes while "Preschool Competition Scale" was used to measure preschool children's competition styles, which are shaped in three dimensions. Research data was analysed with the SPSS 24.0 analysis program. As a result of the research, it was found that as the democratic parental attitudes develop, the competitive styles of children focusing on other sarepositively affected, while authoritarian parental attitudes and overprotective parental attitudes negatively affect their task-oriented competition styles.

Keywords
Preschool Education, Children 48-72 Months Old, Competition Styles, Parental Attitudes

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri