• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 25
    Bugün Toplam : 13
    Genel Toplam : 558408

II. Meşrutiyet’in İlanı Sonrasında Sadrazam Kâmil Paşa ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin İktidar Mücadelesi
(II. The Struggle for Power of the Grand Vizier Kâmil Kâmil Pasha and the Committee of Union and Progress after the Declaration of the Constitutional Monarchy )

Yazar : Fuat KUYUCU  Dr. Bayram AYNA  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1
Sayfa :
    


Özet
1908 yılında II. Meşrutiyet ilan edilince, Osmanlı Devleti’nde yeni bir dönem başladı. Meşrutiyet’i Sultan II. Abdülhamit’e zorla ilan ettiren İttihat ve Terakki Cemiyeti, bir süre devlet yönetiminde doğrudan söz sahibi olamadı. Bu durum Sadrazamlar tarafından kurulan hükümetlerle, İttihat ve Terakki Cemiyeti arasında sorunlar yaşanmasına neden oldu. Devlet hiçbir zaman çift başlılıkla yönetilemezdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından kurulan ve için önde gelen üyelerin yer aldığı Heyet-i Mahsusa, Sadrazam Kâmil Paşa ile başlangıçta işbirliği yapmalarına rağmen bir süre sonra anlaşmazlığa düştüler. Meşrutiyetin ilan edildiği ilk zamanlarda, Cemiyet devleti idare edecek kadrolara değildi. Bu sorun da kendilerine yakın gördükleri devlet adamlarını desteklemekle giderilecekti. Fakat daha sonraki gelişmeler gösterdi ki muktedir olmak için, iktidarı tam olarak ele almak gerekiyordu. Kâmil Paşa ile İttihatçılar arasındaki sorunun temel nedeni, devlet yönetiminde tam olarak kimin söz sahibi olacağıydı. Bu çalışmada Meşrutiyetin ikinci kez ilanı sonrasında, üçüncü kez Sadrazam olan Kâmil Paşa ile İttihat ve Terakki Cemiyeti arasındaki iktidar mücadelesi ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kâmil Paşa, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Meşrutiyet

Abstract
In 1908 II. When the Constitutional Monarchy was declared, a new era started in the Ottoman Empire. Constitutional Monarchy Sultan II. The Committee of Union and Progress forced against Abdülhamit , for a while it could not have a direct say in the state administration. This situation caused problems between the governments established by the Grand Vizier and the Committee of Union and Progress. The state could never be ruled with two heads. The Special Delegation, which was founded by the Committee of Union and Progress and had prominent members, came into conflict with the Grand Vizier Kâmil Pasha after a while, although they initially cooperated. In the early days of the Constitutional Monarchy, the Association was not a cadre to govern the state. This problem would be solved by supporting the statesmen they saw close to them. But subsequent developments showed that, to be able to power forneeded to be addressed in full. The main reason for the problem between Kâmil Pasha and the Unionists was exactly who would have a say in the state administration. In this study, the power struggle between Kâmil Pasha, who became the Grand Vizier for the third time after the Second Constitutional Monarchy, and the Committee of Union and Progress will be discussed.

Keywords
Kâmil Pasha, Committee of Union and Progress, Constitutional Monarchy.

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri