• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 15
  Bugün Toplam : 59
  Genel Toplam : 506013

3 Sayı

https://dergipark.org.tr/tr/pub/atddEditör
Yusuf Kılıç-Hakan Yılmaz-İrade Memmedova-Ayşegül Yılmaz

Editör Yardımcısı
Tattigul Kartayeva-Senem Kurtar- Mithat Aydın

SAKARYA  30.09.2020

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Abdullah Doğtekin  
Temettuat ve Nüfus Defterlerine Göre 19. Yüzyılda Kızılca Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Durumu Ss,
The Socio-Economic Situation of Kızılca Village in the 19th Century According to the Temettuat and Population Registers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.4
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülşen İstek  
Haçlıların Düğün ve Cenaze Merasimlerine Müslümanların Bakışı Ss,
Muslims' view of the Crusader Weddings and funerals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.6
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Filiz Çolak  
Osmanlı Devleti'nin Dış Ticaretinde Avusturya-Macaristan'ın Yeri ve Önemi (1908-1918) Ss,
At The Foreing Trade Of The Ottoman State Place And Importance Of Austria-Hungary (1908-1918)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.35
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Füsun Çoban Döşkaya  
Osmanlı Devleti’nde Amerikalı Misyonerlerin Antlaşma Hakları Ss,
Treaty Rights of American Missionaries in the Ottoman State
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.137
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Telman Nusretoğlu  
Rotşildler ve Bakü Petrolü Ss,
The Rothscihlds and Baku Ail
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.139
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hakan YAMAN  
Seyf-i Fergânî’nin Divan’ında Vezin Türleri Ss,
Prosody Specıes In Seyf-i Fergânî’s Diwan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.142
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cevdet Yakupoğlu Jomma Gh Daw ALWARSHFANİ  
Kuzey Afrika’da Senûsiyye Tarikatı Zâviyeleri ve İlme Hizmetleri (XIX. Yüzyıl) Ss,
The Zawiyas of the Sanusi Order in North Africa and Their Services on the Islamic Scholarship (XIXth Century)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.143
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

BERRİN SARITUNÇ  
Bir Cumhuriyet Kurumunun Analizi : Bursa Halkevi’nin Sosyo Kültürel Faaliyetleri Ss,
Analysis of a Republican Institution: Socio-Cultural Activities of Bursa Community Center
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.144
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yıldız Deveci Bozkuş  
Ortadoğu’da Ermeni Diasporası: İran, Lübnan ve Suriye Ermenilerine Dair Tarihi Bir Değerlendirme Ss, 1399-1430
Armenian Diaspora in the Middle East: A Historical Assessment on Iran, Lebanon and Syrian Armenians
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.1
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seda Altun  
Yunus Emre Divanı'nda Sabır ve Ahlak Ss,
Patience and Ethics in Diwan of Yunus Emre
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.38
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

ahmet duman  
Diyarbekrî ve Tarihçiliği Ss,
Diyarbakrî and His Historiography
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.17
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Yalazı  
Klasik Çağ Hellen Siyasi İmgeleminde Persler: Bir Kent-Devleti Tasavvuru Ss,
Persians in the Classical Hellenic Political Imagination: A Representation of City-state
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.31
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşegül KOYUNCU OKCA Ayşegül ELİBOL TÜFEKÇİ, Gizem ERTEN  
KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ KÜLTÜREL MİRAS: YORGANCILIK MESLEĞİNİN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ Ss,
The Cultural Heritage That Has Been Faced to Dısappearance: The Change and Transformation of The Quiltıng Profession
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.9
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çağdaş Yüksel  
İrade-i Milliye Gazetesi’nde Çıkan Başyazılar Üzerinden Gazete Hakkında Bir Değerlendirme Ss,
An Assessment Of The Newspaper Through The Articles Of The İrade-i Milliye Newspaper
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.12
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

M. Sami Türk  
Hamann’ın Metinlerinde Anlaşılmazlık Problemi Ss,
The Problem of Incomprehensibility in Hamann's Work
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.34
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tuğba Sabuncuo  
Eski Mezopotamya’da Gebelik ve Doğum Ss,
Pregnancy and Birth in Ancient Mesopotamia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.24
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aslıhan Kılınç  
XV-XIX. Yüzyıllar Arası Batılı Seyyahların Gözünden Değişen Türk İmgesi, Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul ve Ayasofya Ss,
XV-XIX. The Changing Turkish Image From The Eyes Of Western Travelers Over The Centuries, The Ottoman Empire, Istanbul and Hagia Sophia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.26
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

FERDİ UYANIKER -  
Atatürk’ün Vefatı Sonrası Deniz Kuvvetlerindeki Hazırlıklar ve Gemi Jurnalleri Işığında Donanmanın Atatürk’e Vedası Ss,
Turkish Navy Preparations for Atatürk’s Funeral in The Light of Warship Archive Documents and Navy’s Farewell to Atatürk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.33
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Lütfen Seçiniz  
Frig Göçlerinin Zamanı Üzerine Bazı Öneriler Ss, 1399-1430
Some Suggestıons on the Tıme of Phrygıan Migrations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.43
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Füsun Çoban Döşkaya  
Amerikan Board (ABCFM) ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Ss,
American Board (ABCFM) and Fetullah Terrorist Organization (FETO)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.23
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Muhammed Enes Canöz  
Kırıkkale’de Kırsal Mimari: Konur Köyü Evleri Ss,
Rural Architecture in Kırıkkale: Konur Village Houses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.18
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hüsne Hilal Şahin  
Tarihsel Bir Olgu Olarak Kültür, Çokkültürlülük ve Hoşgörü Ss,
Culture, Multiculturalism and Tolerance as a Historical Phenomenon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.44
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serkan Demirbaş  
Mahmud and His Statesmen’s Diplomatic Manoeuvres to Solve Mehmet Ali Pasha Crisis Ss,
Mahmud and His Statesmen’s Diplomatic Manoeuvres to Solve Mehmet Ali Pasha Crisis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.76
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Huriye ŞEN  
Moğol Hakimiyetinde Koryo(Korea) Ss,
Koryo(Korea) Under Mongolian Domination
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.2
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

ERCAN ÇELEBİ  
Sovyet Rus Kültür Politikası ve Türkistan Asâr-ı Atikasının Akıbeti Ss,
The Soviet Russian Cultural Policies and The Fate of the Turkestan's Historical Artifacts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.15
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İrşad Sami Yuca  
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Adanalı Bir Siyasetçi: Ahmet Muhtar Fikri (Gücüm) Bey (1876-1930) Ss,
An Adana Politician from Ottoman to Republic: Ahmet Muhtar Fikri (Gucum) Bey (1876-1930)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.5
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İsmail METİN  
Türklerde Hz. Peygamber Sevgisine Bir Örnek Olarak Süleyman Çelebi’nin “Vesîletü’n-Necât” Adlı Eseri Ss,
Sulayman Chelebi’s work titled “Vesiletü’n-Necât” as an Example of the Love of the Prophet in Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.20
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri