• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 25
  Bugün Toplam : 74
  Genel Toplam : 506028

Son SayıEditör
Hakan Yılmaz- Prof Dr. Yusuf Kılıç- Doç. Dr. İrade Memmedova- Doç. Dr.Seadet Shikhiyeva

Yardımcı Editör(ler)
Prof. Dr. Mithat Aydın-Prof. Dr.Tattigul Kartayeva- Doç Dr. Senem Kurtar

Sakarya  29/12/2020

Sayının Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden
Emek Üşenmez  
Cedid (Yenilik) Devri Özbek Edebiyatı ve Kırım-Tatar Türk Aydını Gaspıralı İsmail Bey Ss,
The jadid (جديد) (Reform) Period of Uzbek Literature (1905-1930) And Crimean Tatar Turkish Ismail Gasprinskī
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.27
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ömer Tomak  
İstihbarat Kurumlarının Askeri Darbelere Etkisi: Ajax Operasyonu Örneği Ss,
The Effect of Intelligence Agencies on Military Coups: The Case of Ajax Operation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.48
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Abdulaziz Kardaş  
Cumhuriyet Döneminde Veba Salgınları ve Alınan Önlemler (1923-1947) Ss,
Plague Outbreaks and Measures Taken During the Republic Period (1923-1947)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.52
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ercan Karakoç Hülya UTKULUER YILDIRIM  
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kültür Varlıklarının Korunması Meselesinde Kurumlar Arası İlişkilerin Rolü Ss,
The Role of the Inter-institutional Relations in Conservation of the Cultural Assets in Turkey (1920-1950)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.54
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İbrahim Caner Türk Esma Ünal Aytürk  
II. Meşrutiyet Döneminde Coğrafya Eğitimi ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Coğrafyaya Katkıları Ss,
Geographical Education İn The Second Constitutional Era And The Contributions Of Hakkı Baltacıoğlu To Geography
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.57
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yusuf Kılıç Elvan Eser  
Göbekli Tepe (Maden-İnanç Bağlamında) Toprak Ana İnancı Ss,
Göbekli Tepe (In the context of mine-faith) Mother Earth Believe
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.60
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Lütfen Seçiniz Mohammad Reza Ghari  
«جام جهان‌بین» در اسطوره و عرفان با تکیه بر هستی‌شناسی حافظ Ss,
Cup of jamshid in myth and mysticism relying on Hafiz's ontology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.64
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülgüney Masalcı Şahin  
Hitit Mektuplarında Kâtiplerin ve Görevlilerin Şahsi Yazışmaları Ss,
Personal Correspondence of the Scribes and Officials in the Hittite Letters
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.69
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Mesut Özekmekçi  
21 Ağustos 1859 Tarihli İmroz (Gökçeada) Depremi Ss,
Imbros Earthquake dated August 21, 1859
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.59
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İsmail Oğuz  
Balıkesir’e Değer Katmış Şahsiyetlerden: Kuvâ-yı Milliye Kahramanı ve Milli Mücahid Balıkesir Belediye Başkanı Keçecizade Hafız Mehmet Emin Bey Ss,
Of the People Who Added Value to Balikesir: Force to The National Hero and National Mujahid (Fighter) Balikesir Mayor Keçecizade Hafiz Mehmet Emin Bey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.65
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ercan Karakoç Mithat Olkun  
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin Dönemi Türkiye’nin Kıbrıs Politikası (1962-1965) Ss,
Turkish Policy towards Cyprus during the Foreign Ministry of Feridun Cemal Erkin (1962-1965)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.53
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Lütfen Seçiniz  
Из ранней истории городов Атропатены Ss,
From the early history of the cities of Atropatena
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.61
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Abdulaziz Kardaş  
Birinci Umûmî Müfettişlik Bölgesinde Salgın Hastalıklarla Mücadele (1927-1952) Ss,
Combating Epidemics in the First General Inspectorate Area (1927-1952)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.51
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Hanifi DİNÇ  
Sultan Alparslan’ın Anadolu Fetih Güzergâhı Üzerinden Bir Kültür Rotası Önerisi Ss,
Sultan Alparslan's Proposal for a Cultural Route on the Anatolian Conquest Route
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.67
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Hanifi DİNÇ  
Kosova-Prizren ve Yöresi Osmanlı Türkçesi Kitabeleri Hakkında Bazı Tespitler Ss,
Some Determinations About the Inscriptions of Kosovo-Prizren and its Region Ottoman Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.68
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Emek Üşenmez  
I. ve II. DÜNYA SAVAŞININ ÖZBEK EDEBİYATINA YANSIMASI: AYBEK VE KUTLU KAN ROMANI Ss,
THE REFLACTION OF THE FIRST AND SECOND WORLD WAR TO THE MODERN UZBEK LITERATURE: AYBEK/OYBEK AND HIS NOVEL OF QUTLUG QON (HOLY BLOOD)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.28
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Lütfen Seçiniz  
Farsça Mistik Eserlerin Dil Estetiği Üzerine Bir Tartışma Ss,
A discussion on the aesthetics of the language of Persian mystical works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.63
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

esin eren soysal  
Âşık Tipi: Nizâmi Gencevî’nin Leyla ve Mecnun Adlı Mesnevisi Ss,
Âşık Type: Nizami Ganjavi's Masnavi Laili and Majnun
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.32
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Edanur Sancak  
CEVDET BEY VE OĞULLARI ROMANINDA KADIN Ss,
WOMAN İN THE NOVEL OF CEVDET BEY VE OĞULLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.56
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Lütfen Seçiniz Hosnieh Rashidi Feizabad  
تحلیل سبک‌شناسانۀ دو نامۀ سلطانی کتاب ریاض الانشاء Ss,
Stylistic analysis of the two Royal letters in Riad-ul- insha
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.70
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Lütfen Seçiniz  
Qarabağın Alban-Qıpçaq tarixinə dair Ss,
To the Albanian-Kipchak History of Karabakh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.71
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aysu Keskin Yok/Tek Yazar  
Sovyet Devri Azerbaycan Şiirinin Vatansever Şairi Mikayıl Müşfiq Ss,
The Patriotic Poet Of The Soviet Revolution Azerbaijan Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.37
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatma Pınar  
Pezdevinin Hilafet Teorisinin Temel Dayanakları Ss,
Basic Grounds of Al-Bazdawi’s Caliphate Theory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.72
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Elif Kuyumcu  
taşlama hiciv rap Ss,
Grinding satire rap
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.74
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Lütfen Seçiniz Şeyma Arvas  
Türk siyasî hayatında şeyh kasım küfrevî (1920-1992) Ss,
SHEIKH KASIM KÜFREVI IN TURKISH POLITICAL LIFE (1920-1992)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.73
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Dalyan Evrim Dalyan Eberdes  
Latifi Projesi Kapsamında Âşık Sıdkî Baba’nın Şiirleri Üzerine Dijital Bir İnceleme Ss,
Within The Scope of the Latifi Project: A Digital Analysis Of Ashik Sidki Baba's Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.49
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Lütfen Seçiniz Shohistahon Uljaeva  
The Role and Place of Amir Temur in the History of Azerbaijan Ss,
Emir Temur'un Azerbaycan tarihindeki rolü ve Yeri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.81
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Lütfen Seçiniz  
Azərbaycan-Özbəkistan Əlaqələrində Diaspora Təşkilatlarının Rolu Ss,
The Role Of Diaspora Organization İn Azerbaijan-Uzbek Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.82
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Lütfen Seçiniz  
Azerbaycan, Sovyet iktidarının ilk yıllarında büyük güçlerin Kafkasya politikasında Ss,
Azerbaijan in the Caucasian policy of major powers in the first years of Soviet power
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.79
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Birol Soysal Prof. Dr. Fikri GÜL  
İktidar ve İdeoloji Bağlamında Distopyalarda Eğitimin Fonksiyonu: George Orwell'ın 1984 Örneği Ss,
Function of Education in Distopians in the Context of Power and Ideology: 1984 Example of George Orwell
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.83
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Lütfen Seçiniz  
Hükümet-Dışı Uluslararası Örgütlerin Uluslararası Yargılamadaki Etkisi (Mahkeme Dostları) Ss,
INFLUENCE OF NON-GOVERNMENTAL INTERNATIONAL ORGANIZATIONS ON INTERNATIONAL TRIALS (FRIENDS OF THE COURT)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.84
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Köseoğlu Mehmet KÖSEOĞLU, Recep KAYA  
Selanik’te Görülen Salgın Hastalıklar ve Bu Hastalıklarla Mücadele Yöntemleri (1875-1913) Ss,
Epidemic Diseases İn Thessaloniki And Methods Of Combating These Diseases (1875-1913)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.78
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İsmail Coşkun Dilara Demirtaş  
Yeni Asur Saray Sanatı Ss,
Neo Assyrian Palace Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.55
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Lütfü Şeyban  
İspanya'da Endülüs Mirası Üzerine Bir Değerlendirme Ss,
An Assesment on the Heritage of Al-Andalus in Spain
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.62
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İbrahim Caner Türk  
II. Meşrutiyet Dönemi Yabancı Mekteplerinden Zükura(Erkeklere) Mahsus İngiliz Mektebi(Tedrisat Programı, Talimatı Dahiliyesi, Değerlendirilmesi) Ss,
Brıtısh School For Boys, One Of The Foreıgn Schools In The 2nd Constıtutıonal Perıod (Currıculum, Internal Regulatıons, Evaluatıon)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.58
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri